2019 VW e-Golf
2019 VW e-Golf© Søren Juul

VW: Den eldrevne Golf har lavere CO2-aftryk end en diesel-Golf

Rapport fra Volkswagen afdækker CO2-aftrykket fra vugge til grav for henholdsvis en el- og dieseldrevet Golf. Få baggrunden her

30. april 2019 af Bil Magasinet


Mange af Bil Magasinets læsere er trætte af at høre om, at elbiler er bedre for miljøet end fossildrevne biler. Hvad med produktionen af lithiumbatterier og den megen transport mellem kontinenterne med materialer fra Afrika, der sejles med dieseldrevne skibe til batterifabrikken Kina, for så at blive sejlet videre som batterier til Europa?

Volkswagen forsøger at afdække vugge til grav-aftrykket for to næsten identiske biler med to forskellige former for drivmidler, nemlig en el- og dieseldrevet Golf. Det sker med en såkaldt livscyklusvurdering.

Konklusionen for undersøgelsen af den nuværende Golf VII med TDI-dieselmotor er, at den gennemsnitligt over hele bilens livscyklus har et CO-udslip på 140 g/km. En e-Golf har et CO-udslip på 119 g CO/km. 

CO2-aftryk fra selve brugen af bilen

For dieselbilens vedkommende forekommer størstedelen af CO-udslippet gennem brugen af bilen, hvilket vil sige i forsyningskæden af brændstof og forbrændingen af brændstoffet. Her ligger en Golf TDI på 111 g CO/km. 

E-Golf med en elektrisk drivlinje har et CO-udslip på 62 g/km i denne fase, der stammer fra generering og levering af strøm.

CO2-aftryk fra produktionen af bilen 

Størstedelen af emissionen fra elbilen sker, når bilen skal produceres. Ifølge undersøgelsen genererer en diesel her 29 g CO/km, mens det ligger på 57 g CO/km for en elbil. 

Det skyldes produktionen af batterierne og den komplekse proces i at udvinde råmaterialerne til disse. Emissionen i produktionsfasen står for næsten halvdelen af den samlede CO-emission i hele elbilens levetid. I brugen af elbilen afhænger størrelsen af CO-emissionen af de benyttede energikilder. 

Emissionen falder naturligvis, hvis der benyttes mere vedvarende energi – i 2018 fik Danmark knap 70 pct. af det totale strømforbrug dækket af vedvarende energikilder, hvoraf vindkraft står for langt den største andel.

2019 VW e-Golf
2019 VW e-Golf

Hvordan er undersøgelsen lavet?

Livscyklusvurderinger er en indviklet, kompleks og internationalt standardiseret procedure til undersøgelse af køretøjers økologiske balance. Blandt andet undersøges kuldioxidemissionerne under alle produktfaser af bilen:

  • Emissioner genereret ved udvinding af råmaterialerne, produktionen af komponenterne og monteringen er inkluderet i produktionen.
  • Brugsfasen inkluderer både emissioner fra brændstof og elektricitetsforsyningen, specielt for køretøjer, der kører over 200.000 km.
  • Genbrug vurderer demontering af køretøjet og potentielle reduceringer ved genbrug.

Med resultaterne kan Volkswagen finde frem til yderligere emissionsbegrænsende tiltag for de enkelte bilmodeller og dermed optimere CO-balancen.

2019 VW e-Golf
2019 VW e-Golf

Hvad med de kommende elbiler?

VW skriver, at forbedringer af lithium-ion-batterierne og en optimering af forsyningskæden til disse betyder, at klimaaftrykket for produktionen af batterierne til den første af VW's nye elbiler, der kommer i 2020, er reduceret med mere end 25 pct. pr kWh-batterikapacitet i forhold til en e-Golf. 

Ved brug af vedvarende energi er reduktionen næsten 50 pct.

Det største potentiale for en reducering af CO-emissioner kommer fra den energikilde, der benyttes i brugen af køretøjet. Hvis strømmen til kørsel udelukkende kommer fra vedvarende energikilder, vil elbilens CO-udslip på 62 g/km med EU’s nuværende elektricitets-miks falde til kun 2 g CO/km.

På den baggrund har datterselskabet Group Elli (Electric Life) siden begyndelsen af året tilbudt kunder og tredje parter ”Volkswagen Naturstrom”, der udelukkende kommer fra vedvarende energikilder.

Genbrug af køretøjet giver yderligere muligheder for at reducere CO-emission. Derfor bygges der for øjeblikket et pilotanlæg til genanvendelse på Volkswagens Salzgitter-fabrik. Her vil man fra udtjente batterier – batterier, der ikke længere kan lagre nok strøm pga. alder – udvinde et nyt råmateriale (sort pulver) til brug i nye batteriers katoder. Det skal resultere i en potentiel CO-reduktion på op til 25 pct. Dog forventer Volkswagen Group ikke i stor målestok genbrug af batterier før i slutningen af 2020’erne.

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...