© Uffe Weng/Scanpix

Kommentar: Velkommen til totalkontrol

Rigspolitiets totalkontroller minder om et mareridt fra en Franz Kafka-roman, mener Steen Bachmann

9. januar 2014 af Steen Bachmann

Natten mellem den 4. og 5. november 2013 blev motorvejen syd for Skanderborg lukket i nordgående retning af 100 personer i gule refleksveste. De kom fra blandt andet Sydøstjyllands Politi, Rigspolitiet, SKAT, Fødevarestyrelsen og Trafikstyrelsen for at foretage en totalkontrol.

Ved en totalkontrol samarbejder Færdselspolitiet med læger og folk fra SKAT og andre myndigheder om at lukke en større færdselsåre i en periode, hvor samtlige køretøjer bliver standset og kontrolleret. Politiet har ret til at standse et køretøj for at tjekke, om det lever op til lovens krav om sikkerhed, og hvorvidt føreren har ret til at føre det (§77). Men politiet har ikke ret til at gennemsøge din bil uden en konkret mistanke.

Og her falder kæden af for de stakkels politifolk, der bliver beordret til at standse tusindvis af borgere, som bliver generet og må holde i kø i timevis. Den falder af for de andre myndigheder, der så at sige låner politiets adgang til at standse alle. Den falder af for medier som Jyllands-Posten, BT og Ritzau, der bevidstløst bringer Rigspolitiets pressemeddelelser om succesfulde totalkontroller i stedet for at leve op til deres rolle som kritiske dagblade. Men den falder først og fremmest af for politikerne i den forhenværende og nuværende regering, der er ansvarlige for kontrolmanien og trangen til at bestemme og kontrollere alt og alle. Politiet fanger muligvis en indbrudstyv og afslører en chauffør, der har overtrådt køre/hviletids-bestemmelserne, men det retfærdiggør ikke Stasi-lignende razziaer.

Det er udansk, og det er uværdigt.

I en totalkontrol risikerer du at få din bil gennemrodet af politiet, der er på udkig efter stoffer, tyvekoster og våben, du kan blive genstand for en undersøgelse fra SKAT, og du risikerer at blive tvunget til at skulle afgive en blodprøve til en læge med henblik på at sikre, at du ikke har alkohol eller stoffer i blodet. Du kan blive straffet for at have røget en joint flere dage før, du bliver stoppet, selv om retsmedicinere og misbrugseksperten Henrik Rindom fastslår, at det intet har at gøre med trafiksikkerhed, men er en politisk motiveret hævnaktion mod folk, der ryger hash.

Der er ingen mistanke, saglig begrundelse eller retskendelse bag statens overgreb. Staten hjælper dig bare med at gøre dét, der er bedst for dig selv. Big Mother tager sig af dig.

Du holder dér i køen som Franz Kafka’s navnløse hovedperson i romanen Processen. Han kan ikke få at vide, hvad han er mistænkt, sigtet eller anklaget for, for staten ved bedst. Men de skal nok få ham. Og det er ligegyldigt hvor, du bor, for der har også været totalkontroller på Sjælland og på Fyn, og der er flere på vej

Det er klamt, at regeringen bakker op om politistatslignende metoder, og du skal ikke tro, at det hjælper noget at stemme på de borgerlige partier: De viste sig gennem 10 år at være endnu værre (med undtagelse af Liberal Alliance, der er imod totalkontrol). Undgå for alt i verden at stemme på et parti, der går ind for totalkontrol næste gang, der er valg til Folketinget.

Bliver du standset i en totalkontrol, skal du trodse myndighederne alt, hvad du kan. Her er rådene fra protestsiden frihedsaktivisten.dk:

1. Drej fra eller vend rundt, hvis det er muligt uden at overtræde Færdselsloven. Det er (endnu) ikke lovpligtigt at holde i kø for at blive udsat for overgreb fra staten.
2. Tænd for videokameraet i din smartphone. Det er tilladt at filme politiforretninger, sålænge du ikke forhindrer politiets arbejde. Læg videoen på Youtube, så budskabet spredes. Hvis betjenten tager telefonen fra dig, beder du om at få oplyst navn, rang og station, så du kan klage over episoden.
3. Fortæl i en høflig og korrekt tone, at du protesterer over myndighedernes Orwell’ske razziaer.
4. Oplys dit navn, fødselsdato og adresse.
5. Hold din mund. De fleste tror, at man har pligt til at gøre, hvad politiet siger, og mange plaprer løs. Det er en stor misforståelse. Politiet kan ikke beordre dig eller passagerer ud af bilen uden en konkret mistanke, der giver adgang til ransagning og visitation.
6. Hvis betjenten beder dig om at stige ud af bilen, så sig nej tak i en høflig tone og sig, at I kan tale gennem vinduet.
7. Slut af med at sige, at du finder det urimeligt, at politiet mistænkeliggør og antaster tusindvis af borgere uden skyggen af mistankegrundlag.

Nå ja, så er den dér med, at hvis du ikke har noget at skjule, er der jo ikke noget at være nervøs for? Nej, men så kan staten jo lige så godt også få adgang til dine telefonsamtaler, emails, Facebook-opdateringer, bil og lægejournal. Det næste bliver, at de banker på din dør.

Kilde: Bil Magasinet januar 2014

Kommentaren er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Måske er du interesseret i...