Værd at vide om kørselsfradrag

Deloittes skatteeksperter Richardt Tabori Kraft og Jacob Østergaard giver dig her råd til, hvordan du får mest muligt ud af dit kørselsfradrag.

20. februar 2015 af Richardt Tabori Kraft og Jacob Østergaard, Deloitte

 

Betingelser for fradrag
Når den daglige kørsel mellem din sædvanlige bopæl og dit arbejde overstiger 24 km, har du ret til kørselsfradrag. Når du skal vurdere, om din kørsel overstiger 24 km, skal du beregne den sædvanlige transportvej ved bilkørsel mellem din sædvanlige bopæl og dit arbejde. Det er uden betydning for fradraget, hvilken transportform du faktisk anvender. Ud over almindelig faste arbejdspladser kan du få fradrag for din kørsel mellem sædvanlig bopæl og kundebesøg, konferencer mv.

Du kan få kørselsfradrag ved alle former for lønnet beskæftigelse, herunder også studiejob og løntilskudsjob. Hvis du derimod går på et studie eller har en praktikplads, har du som hovedregel ikke mulighed for at tage kørselsfradrag. Dækker din arbejdsgiver dine udgifter til transport, kan du naturligvis heller ikke få kørselsfradrag.

Satser 2015
(I 2015 er kørselsfradraget nedsat.)

Transport pr. dag

Fradrag pr. km pr. dag for 2015

0-24 km

0 kr. (intet fradrag)

25-120 km

2,05 kr.

Over 120 km

1,03 kr. (2,05 kr. i yderkommuner)

Satser 2014

Transport pr. dag

Fradrag pr. km pr. dag for 2014

0-24 km

0 kr. (intet fradrag)

25-120 km

2,10 kr.

Over 120 km

1,05 (2,10 kr. i yderkommuner)

(Ved beregningen af dit kørselsfradrag skal du være opmærksom på, at du ikke får fradrag for de første 24 km.) 

 

Ekstra fradrag for dig der bor i en udkantskommune
Har du mere end 60 km mellem din bopæl og din arbejdsplads, og bor du i en af de kommuner, som hører under udkantskommuner, har du ret til et forhøjet kørselsfradrag. Med virkning fra 2015 er antallet af udkantskommuner forøget. De nye kommuner er Jammerbugt, Odsherred, Skive, Slagelse, Struer, Sønderborg, Thisted, Vordingborg og Aabenraa.

Fly og færgeudgifter
Rejser du med færge eller fly på din vej til arbejde, kan du endvidere få fradrag for udgifterne til billetter. Det er vigtigt, at du gemmer dine kvitteringer for køb af billetterne, hvis SKAT beder om at se dokumentation.

Har du alene udgifter til fly eller færge, skal du altid huske at trække bundfradraget fra dine udgifter. Hvis din daglige billetudgift til fly er på 400 kr. i 2015, skal du fratrække 49,20 kr. pr. arbejdsdag. Dit kørselsfradrag vil herefter dagligt være 350,80 kr.

Ekstraordinært lange afstande og arbejde i udlandet
Arbejder du i Tyskland eller Sverige, har du også mulighed for at tage kørselsfradrag. Du skal være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere den daglige befordring.

Hvis du skal have nytte af befordringsfradraget, vil det naturligvis kræve, at du har skattepligtige indtægter fra Danmark, som fradraget kan udnyttes i.

Samkørsel
Har du over 24 km mellem din bopæl og din arbejdsplads, og har du i den forbindelse etableret en kørselsordning med en kollega, vil dine fælles kørselsdage ikke have betydning for beregningen af dit kørselsfradrag. Det påvirker ikke dit fradrag, at du får betaling fra dine medpassagerer, ligesom du heller ikke skal betale skat af beløbet.

Har du glemt at tage fradrag for tidligere år?
Hvis du i 2013, 2012 eller 2011 har glemt at indberette kørselsfradrag på din årsopgørelse, kan du stadig nå det. Du kan beregne dit kørselsfradrag for det pågældende år i SKATs kørselsfradragsberegner og tilføje beløbet ved at ændre din årsopgørelse i Tast-Selv. For 2011 gælder, at du skal indberette ændringerne senest 1. maj i år. Herefter kan du ikke længere ændre fradraget for 2011.

Husk at kontrollere din årsopgørelse!
Du kan ikke regne med, at dit kørselsfradrag automatisk er indberettet korrekt på din årsopgørelse. Hvis fradraget er med, er det beregnet ud fra de oplysninger, som SKAT har om din sædvanlige bopæl, din arbejdsgivers adresse og antallet af kilometer mellem din bopæl og dit arbejde. SKAT fastsætter automatisk antallet af arbejdsdage til 216. Har du haft flere eller færre arbejdsdage, skal du selv ændre dit kørselsfradrag. 216 dage svarer til et helt arbejdsår med 6 ugers ferie og 6-8 hverdage ekstra uden kørsel (eksempelvis syge- eller hjemmearbejdsdage).

 

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...