Skatteregler ved privat biludlejning og samkørsel

Hvordan er skattereglerne, når du udlejer din bil eller tilbyder samkørsel, og hvad skal du være opmærksom på? Deloittes skatteeksperter Richardt Tabori Kraft og Jacob Østergaard giver dig her overblikket.

20. april 2015 af Richardt Tabori Kraft & Jacob Østergaard

For nylig berettede vi om ekspanderende formidling af privat boligudlejning på internettet, samt hvordan du som boligudlejer skal forholde dig til skattereglerne på området. Det er dog ikke kun markedet for privat boligudlejning, der har udviklet sig - den samme tendens ses inden for privat biludlejning.

Her er der på tilsvarende vis opstået internetportaler og tjenester som for eksempel GoMore, der blandt andet formidler privat biludlejning og samkørsel. Platformene formidler først og fremmest kontakten mellem parterne, men håndterer derudover også de relevante oplysninger og betalingsudveksling, hvilket er medvirkende til, at processen bliver overskuelig og tryg for begge parter.

Nogle af disse platforme inkluderer til og med forsikring og vejhjælp under biludlejning i tilfælde af, at uheldet skulle være ude.

I takt med at privat biludlejning er blevet mere tilgængelig, vælger flere og flere danske bilejere at udleje deres bil. På den måde kan de tjene lidt ekstra i perioder, hvor de ikke har behov for deres bil, og de hjælper andre med et midlertidig behov for en bil.

Samtidig vælger flere og flere billejere at benytte sig af de private tilbud, der kan være et billigere og måske mere fleksibelt alternativ til de almindelige kommercielle biludlejningsvirksomheder.

Hvornår skal du betale skat af udlejning?
For privates udlejning af eksempelvis helårsbolig eller sommerbolig findes der klare regler relateret til skat indeholdende mulighed for at anvende bundfradrag samt forskellige metoder for opgørelse af eventuelt skattepligtigt overskud.

Det samme er imidlertid ikke gældende for privates udlejning af bil, hvor reglerne er mere uklare, hvorfor det er de helt grundlæggende skatteregler, der er gældende, nemlig at al indkomst er skattepligtig, men at der kan opnås fradrag for udgifter, der anvendes til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Du skal således altid betale skat af indtægterne, når du udlejer din bil, men du kan trække udgifterne forbundet med udlejningen fra. Du kan dog ikke fratrække de faste udgifter som eksempelvis forsikring og ejerafgift, men kun de variable udgifter til eksempelvis dæk, vedligehold og i forbindelse med værditab på bilen.

Det er ikke muligt at udnytte et bundfradrag, hvorfor du altså skal betale skat af hele overskuddet. Samtidig findes der ikke bestemte metoder for opgørelsen af overskuddet. Overskuddet af biludlejning skal opgives som personlig indkomst.Forhold du bør være opmærksom på
Ud over skattereglerne er der andre forhold, der kan have betydning. For eksempel er der grænser for, hvad du må tjene på udlejningen - både opstillet af internetportalerne, men også relateret til krav om momsregistrering.

I forlængelse heraf må udlejningen heller ikke kunne betragtes som erhvervsmæssig virksomhed, der vil være ensbetydende med, at du skal opfylde en lang række regler relateret til skat, moms, indregistrering og synsforhold, ligesom du har flere forpligtelser over for lejer.

Idet det er et forholdsvis nyt fænomen under udvikling, er det dog uklart, hvor grænsen mellem privat udlejning og erhvervsmæssig virksomhed går.

Leasede og finansierede biler
Du kan helt være afskåret fra at udleje din bil, hvis den er leaset eller finansieret, da et sådant forbud typisk fremgår af kontrakten. Det vil derfor være kontraktbrud, hvis du alligevel vælger at leje din bil ud.

GoMore har imidlertid med et forholdsvis nyt tiltag gjort det muligt at kombinere leasing og udlejning. Husk dog altid at undersøge disse forhold, før du udlejer din bil, og undersøg også, om dit forsikringsselskab tillader udlejning. 

Samkørsel, kollegakørsel og lifts
Et andet fænomen i udvikling er samkørsel, kollegakørsel og lifts, der i højere grad også formidles via internetportaler og -tjenester. Denne type kørsel har som udgangspunkt ikke skattemæssig indflydelse for hverken føreren eller passagererne.

Hvis passagererne betaler føreren for kørslen, så er denne indtægt ikke skattepligtig for føreren, ligesom passagererne ikke kan tage fradrag for udgiften. Tilsvarende er gældende ved kørsel mellem hjem og arbejdsplads, hvor den enkeltes befordringsfradrag ikke påvirkes, hvis man kører med andre eller har passagerer med.

 

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...