Det skal du huske at tjekke i din årsopgørelse

Vi giver dig syv gode råd til, hvad du skal huske at tjekke, når du gennemgår din årsopgørelse for 2014.

4. marts 2015 af Deloitte

SKAT har den seneste tid indsamlet de informationer, der danner baggrund for din årsopgørelse for 2014. Årsopgørelsen ligger klar i din skattemappe d. 9 marts 2015. Hvis oplysningerne i din årsopgørelse ikke er korrekte, kan du ende med at snyde dig selv i skat.

Læs hvilke 7 ting du skal huske at tjekke i din årsopgørelse:

1. Befordringsfradrag
I en lang række tilfælde er dit befordringsfradrag medregnet automatisk på din årsopgørelse, men det er en god idé at tjekke beløbene, da skift mellem arbejdspladser eller ændringer i dine forhold såsom flytning eller nyt arbejde kan føre til ændringer i fradraget. Du har ret til kørselsfradrag, hvis du har mere end 12 km til dit arbejde. Dette gælder, hvad enten du cykler, kører i bil, rejser med bus, tog, fly mv. Du kan rette i årsopgørelsen rubrik 51. SKAT fastsætter automatisk antallet af arbejdsdage til 216. Har du haft flere eller færre arbejdsdage, skal du selv ændre dit kørselsfradrag. 216 dage svarer til et helt arbejdsår med 6 ugers ferie og 6-8 hverdage ekstra uden kørsel (eksempelvis syge- eller hjemmearbejdsdage).

2. Rejsefradrag
Hvis du i forbindelse med dit arbejde har været på rejse i over et døgn, har du ret til et rejsefradrag. Betingelserne for fradraget er, at rejsen har været med overnatning og af en varighed på mindst 24 timer, samt at din arbejdsgiver ikke har kompenseret dig for dine udgifter. Du kan få fradrag for dine udgifter op til 25.500 kr. I de tilfælde, hvor din arbejdsgiver har dækket alle dine fortæringsudgifter i forbindelse med din arbejdsrejse, skal du være opmærksom på, at du stadig har mulighed for at få et fradrag for dine udgifter til småfornødenheder. Beløbet svarer til 25 % af standardsatsen på 464 kr. - 116 kr./døgn.

Skriv dit rejsefradrag på årsopgørelsen i rubrik 53.

3. Kontrol af aktieavance
Tjek altid, om dine gevinster/tab for aktier er med på din årsopgørelse. Du har kun mulighed for at fratrække dit tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, hvis du har givet SKAT oplysning om dine aktier - det sker normalt automatisk for danske aktier.

4. Børnebidrag
Hvis du har børn under 18 år, som ikke bor hos dig, kan du få fradrag for betalte børnebidrag. Du skal som regel selv tilføre beløbet til din årsopgørelse. Du kan få fradrag for det meste af det, du betaler i børnebidrag. Det er en god idé at anvende beregneren på SKATs hjemmeside, når du skal beregne, hvor meget du kan få i fradrag.

5. Husk pensionen
Som følge af, at der er indført et loft over, hvor meget du kan indbetale på din ratepension med fradragsret, bør du tjekke, om din indbetaling overskrider loftet. Loftet i 2014 er 50.900 kr. Har du eksempelvis indbetalt 55.000 på din ratepension, vil du ikke få fradrag for de 4.100 kr., der overstiger loftet. Hvis du kan se, at din indbetaling overstiger loftet, bør du retten henvendelse til din bank eller pensionsselskab, således at de 4.100 kr. kan overføres til eksempelvis en livsvarig livsrente.

6. Tjek de låste felter
Når du gennemgår din årsopgørelse, vil du opdage, at flere felter er låst, og du dermed ikke har mulighed for at korrigere. Hvis din lønindkomst eksempelvis ikke stemmer overens med, hvad du reelt har optjent hos din arbejdsgiver, bør du kontakte din arbejdsgiver med henblik på at få beløbet korrigeret. Det samme vil gøre sig gældende mht. oplysninger indhentet fra din bank, fagforening mv.

7. Ret forskudsopgørelsen for 2015
Hvis årsopgørelsen for 2014 viser, at du eksempelvis har betalt for lidt i skat, er det en god idé at ændre i din forskudsopgørelse for 2015, således at det samme ikke gentager sig næste år. Hvis du på nuværende tidspunkt ved, at der i 2015 vil ske væsentlige ændringer i dine skattemæssige forhold, er det en god idé at registrere ændringerne i din forskudsopgørelse. Renten på flekslån er historisk lav og i nogle tilfælde negativ. Har du fået refinansieret dit flexlån i 2015, er der god grund til at kontrollere, om rentefradraget på din forskudsopgørelse er sat for højt.

 

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...