Vejsidesyn for motorcykler: Her er reglerne

Mange MC-folk med larmende udstødning kan få et problem, når en ny lov indfører syn af motorcykler på landevejen, såkaldte vejsidesyn.

16. maj 2022 af Mikkel Thomsager

Mens personbiler skal synes efter faste intervaller, er MC-folket hidtil sluppet for de jævnlige tekniske kontroller. Det ophørte dog pr. 1. januar 2022, hvor et EU-påbud om periodiske syn også af motorcykler blev effektueret i Danmark med en ny lov.

Men frem for at indkalde motorcykler til syn, som vi kender det fra personbilerne, har Transportministeriet valgt en anden model, hvor motorcykler synes ved tilfældige stop ude i trafikken ved såkaldte vejsidesyn.

Synene skal foretages af Færdselsstyrelsens mobile synsinspektører, som hidtil har haft travlt med kontrol af lastbiler. De skal nu også standse og kontrollere motorcykler.

Færdselsstyrelsen endnu ikke foretaget vejsidesyn af motorcykler, men det kommer til at foregår efter samme fremgangsmåde, som synsinspektørerne benytter over for lastbilerne. Det vil sige via varebiler med anvisende lysskilte og sågar blå blink.

Som det fremgår af en vejledning på Færdselsstyrelsens hjemmeside, har en motorcyklist pligt til at følge synsinspektørens anvisninger, gør han ikke det, vil synsinspektøren blive assisteret af politiet.

Hurtigt vejsidesyn, men pas på støj

Selve synet kan formentlig klares ret hurtigt, men især ét forhold kan give ejere af visse motorcykler et problem. Det handler om de motorcykler, som er bygget om og støjer lidt ekstra.

Når det gælder støj, er det nemlig sådan, at hvis der ikke foreligger oplysning om støjtal for den konkrete motorcykel, enten på dens danske typegodkendelse, i Køretøjsregisteret (DMR) eller på motorcyklens fabrikationsskilt, kan der ved vejsidesynet ikke foretages den helt korrekte støjmåling, og hvis synsinspektøren bedømmer, at motorcyklen støjer betydeligt mere, end den må, vil den blive indkaldt til syn på et synssted.

Ved dette syn skal MC-ejeren vise dokumentation for motorcyklens oprindelige støjtal, og det kan blive en udfordring for nogle motorcykler. Med udgangspunkt i dette, kan synshallen så måle, om motorcyklen lever op til tallet.

På nye motorcykler kan man læse støjgrænsen direkte på motorcyklen, men den findes også i registreringspapirerne.

Udfordring for importerede brugte MC

Dokumentationen skal komme fra motorcykelfabrikanten (typisk via den danske importør). Findes det ikke umiddelbart, kan det blive nødvendigt, at ejeren får lavet en ny støjmåling hos en teknisk tjeneste eller en godkendt prøvningsinstans, og en sådan findes der endnu kun én af i Danmark. Derefter skal synshallen kontrollere i forhold til den fremlagte dokumentation.

Udfordringerne vedrører især motorcykler fra før 7/1969 og for motorcykler efter 10/1982, hvor støjtallet ikke er registreret noget sted, fordi det handler om en brugt importeret motorcykel.

For motorcykler, hvor det oprindeligt godkendte støjtal foreligger på en af de nævnte måder, kan man ved vejsidesynet lave den korrekte kontrol, og hvis støjtallet er overskredet med mere end 3 dB(A), vil motorcyklen også blive sendt til syn, og så er ejeren jo nødt til at bygge den tilbage, inden den kan bestå synet.

En udstødning skal omfatte en godkendelse eksempelvis som denne, for at være lovlig.

Man skal i øvrigt huske, at EU-typegodkendte motorcykler fra 2004 eller senere kun må skifte lyddæmperen eller katalysatoren til en anden e-/E-godkendt lyddæmper/katalysator, og hvis man gør dette, vil man næppe få støjproblemer.

Klavs Lyngfeldt, der er redaktør af MC-Revyen og magasinet ”Bike” i Danmark kan godt se udfordringen med støj, men grundlæggende mener han, at vejsidesynene er en fordel for MC-ejere.

”Hvis man skal vælge mellem at stille til syn hvert andet år, eller blot at få motorcyklen tjekket lejlighedsvis, når man er på tur, så er det sidste vel den mest lempelige løsning”, siger Klavs Lyngfeldt.

Færdselsstyrelsens folk har onlineadgang også på farten, og de kan således se, om og hvornår en given MC sidst er tjekket, så de ikke stopper den samme MC unødigt flere gange.

Sådan læser du koden i det tal, der udgør godkendelsen af en udstødning til en motorcykel.

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...