trailer regler elbil polestar 2 have

Få styr på reglerne for kørsel med trailer - specielt hvis du kører elbil!

© Patrick Boje Jensen

Få overblikket: Her er reglerne for kørsel med trailer

Få styr på, hvor meget traileren må veje, og hvor hurtigt du må køre med en trailer, så du undgår dummebøder. Her er alle regler for kørsel med trailer

19. juni 2023 af Mikkel Østrup-Jeppesen

Hvor hurtigt må man køre med trailer?

Den tilladte hastighed med trailer er maksimalt 80 km/t. Kører du 30% for stærkt giver det et klip i kørekortet, og kører du mere end 40% for hurtigt, så frakendes kørekortet (betinget)!

Du må derfor køre 80 km/t på motorvej, landevej eller motortrafikvej, selvom den anførte hastighedsgrænse på skiltene er højere.

Kør op til 100 km/t med Tempo-100

Siden 2016 har det dog været muligt at få en Tempo-100 godkendelse. Som navnet antyder, er det en godkendelse til at køre 100 km/t på motorveje. Traileren skal dog leve op til visse tekniske krav: Traileren skal være konstrueret med en stiv trækstang, den samlede vægt af bil og trailer må ikke overstige 3.500 kg. 

Derudover skal bilen vurderes egnet til at køre mindst 100 km/t efter fabrikantens bestemmelser, og dækkene skal være yngre end 6 år og have en hastighedsmærkning, der mindst svarer til 120 km/t.

Traileren skal til syn for at at få en sådan godkendelse, og der udskrives en attest, hvoraf minimumskrav til den trækkende bils vægt fremgår i forskellige situationer afhængigt af, om der er bremser på traileren, om den har støddæmpere, og om der er særligt stabilitetssystem på traileren.

Det har også betydning, om bilen har ESC med trailerfunktion.

For campingvogne og andre påhængsredskaber gælder samme regler. Dækkenes hastighedsmærkning kan findes på dækket, hvor de skal være mærkeret med koden “L” for at svare til 120 km/t, som de tekniske krav fordrer.

Tempo-100 godkendte trailere

Der er bestemt en åbenlys fordel ved at få godkendt sin trailer til Tempo-100, men det kommer med forpligtelser. Traileren skal synes hvert andet år, hvis den har et tilladt akseltryk på mere end 750 kg. Derfor vil traileren blive indkaldt to år efter Tempo-100 registrering og efterfølgende hvert andet år. Tempo-100 kan afmeldes igen i Køretøjsregistret, hvorefter indkaldelse til syn vil stoppe.

Ved syn bliver det tjekket, om traileren lever op til de særlige tekniske krav. Det vil sige, at dækkenes alder og stand bliver efterset, ligesom udstyr som bremser og støddæmpere bliver det. 

Der bliver udskrevet en godkendelsesattest på traileren ved hvert syn, der er gældende indtil næste syn. Denne attest skal altid medbringes under Tempo-100 kørsel, og er i øvrigt ikke gældende i Tyskland. 

Hvor meget må traileren veje?

Først og fremmest skal du vide, hvad dit kørekort giver dig ret til. Et almindeligt B-kørekort tillader føreren at køre en bil med en totalvægt på 3.500 kg. Med totalvægt skal det forstås, at både trailerens og bilens tilladte totalvægt skal regnes sammen. 

B-kørekortet giver altid ret til at trække en trailer på 750 kg., men bilen skal naturligvis være godkendt til at trække trailerens vægt. 

Regler: Hvor tungt må du læsse traileren:

 • Hvor stor en vægt må bilen trække? Dette er et spørgsmål om, hvor meget bilen må trække. Svaret fremgår af bilens registreringsattest under “Vægt af påhængskøretøj - med bremser og uden bremser”.

 • Hvad er trailerens tilladte totalvægt? Der er en øvre begræsning på, hvor meget traileren må veje inklusiv gods, som fremgår af trailerens registreringsattest.

 • Overstiger den samlede vægt af både bil og trailer 3500 kg.? Du må maksimalt køre med 3.500 kg., hvis du har et B-kørekort.

Husk, at hvis man ikke lige har bilens eller trailerens registreringsattest, så kan man slå værdierne op på motorregister.skat.dk og indtaste køretøjernes registreringsnumre.

Husk dog også, at når man kører med trailer, skal man have registreringsattesterne eller kopier heraf med i bilen.

trailer elbil regler polestar 2 haveaffald
Elbil med trailer:

Har du købt en elbil, skal du meget vel have dig et trailerkørekort, hvis du skal overholde reglerne for kørsel med trailer.

© Patrick Boje Jensen

Tjek hvad din bil og trailer er godkendt til

Er bilen eksempelvis godkendt til at trække 600 kg, må trailerens totalvægt ikke overstige 600 kg, selvom traileren er godkendt til en totalvægt på 750 kg. Med andre ord: Laveste fællesnævner bestemmer, hvor meget du må køre med.

Hvis traileren til gengæld er godkendt til en totalvægt på f.eks. 1.500 kg., så skal du være sikker på, at bilen og trailerens samlede vægt ikke overstiger 3.500 kg.

De 3.500 kg. i totalvægt er gældende for det almindelige B-kørekort, men du har en fordel, hvis kortet er taget før d. 1 maj 2009. I så fald er det nemlig lovligt at lade bilens tilladte totalvægt anført på registreringsattesten indgå i regnestykket i stedet for den tilladte totalvægt angivet på trailerens egistreringsattest.

Man skal så selvfølgelig sørge for, at trailerens faktisk totalvægt ikke overstiger dét, som bilen må trække. Man kan altså med sådan et ældre B-kørekort køre et vogntog, hvor bilen har en tilladt totalvægt på f.eks. 2.500 kg og har lov til at trække 1.000 kg, og trailerens tilladte totalvægt er f.eks. 2.000 kg, men traileren er aktuelt kun belæsset til en faktisk totalvægt på 1.000 kg

Læs også: Hvor meget kan elbiler trække?

Du skal også være opmærksom på længden af din trailer, der ifølge reglerne maksimalt må være 12 meter lang inklusiv last. Samlet må bil og trailer være 18,75 meter. 

Regler for trailerkørekort

Hvis de 3.500 kg. (plus en trailer på 750 kg) ikke er tilstrækkelige på et almindeligt B-kørekort, har du mulighed for at tage et supplerende trailerkørekort: Det såkaldte B+ eller B/E. Du skal gennem 4 teorilektioner, 6 praktiske timer og en praktisk prøve for at få et trailerkørekort.

Med et trailerkørekort fordobles den tilladte totalvægt, og du må derfor trække køre med op til en samlet tilladt totalvægt på 7.000 kg, altså en bil på højst 3.500 kg og en trailer på højst 3.500 kg. 

Dette er B/E-kortet, mens et B+ kort giver lov til at køre med en totalvægt på 4.250 kg. Der er samme gældende regler om krav til teorilektioner og praktiske timer for de to kørekort, men til den praktiske prøve kører du med et større køretøj til B/E.

Trailerkørekortet er nødvendigt, hvis der eksempelvis skal spændes en hestetrailer eller større campingvogn på krogen. Bemærk dog, at traileren eller campingvognen stadig ikke må have en totalvægt større, end hvad du må koble på bilen.

Hvad et trailerkørekort giver ret til:

 • Har du brug for at køre med en totalvægt på mere end 3.500 kg, skal du tage et trailerkørekort.

 • B+ giver dig ret til at køre med en totalvægt på 4.250 kg.

 • B/E giver dig ret til at køre med en totalvægt på 7.000 kg.

 • Er du ejer af en elbil, bør du overveje et trailerkørekort, fordi batterierne gør bilen tungere end almindelige fossilbiler. Eksempelvis må en Kia EV6 trække 1.600 kg, men bilen alene vejer 2.430 kg. Derfor må traileren blot have en totalvægt på 1.070 kg, hvis du skal holde dig under B-kørekortets begrænsning på 3.500 kg.

trailer hastighed regler mercedes hestetrailer

Skal du trække en hestetrailer, så skal du have fat i et trailerkørekort.

© Bil Magasinet

7 gode trailer-råd

Rådet for Sikker Trafik har opstillet 7 gode råd, som du kan tage med dig, når traileren skal spændes på krogen.

 1. Fordel lastens vægt jævnt ud, så traileren er balanceret og ikke slingrer under kørsel.

 2. Tjek at traileren er korrekt tilkoblet, og at alle lys og lygter virker.

 3. Traileren bør kun hvile på bilens krog med ca. 50 kg., eller hvad der svarer til 5% af trailerens totalvægt.

 4. Vær sikker på, at du tilkobler traileren korrekt ud fra vejledningen i bilens instruktionsbog.

 5. Du må aldrig køre med mere, end bil og anhænger er indregistreret til.

 6. Tjek om du har brug for et trailerkørekort.

 7. Du skal til enhver tid have registreringsattest på både bil og trailer med, hvis politiet skulle bede om at se det.

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...