Norrtull070802.jpg
Norrtull070802.jpgI Stockholm har man permanent indført bompenge for at begrænse trafikken i centrum© Mikael Ullén

Vejafgifter på vej til Danmark

V, K og S bekræfter: Jo, vi får roadpricing

9. januar 2009 af Steen Bachmann
Det kommer til at koste penge at køre på det danske vejnet. Det bekræfter trafikordførerne for Venstre, Konservative og Socialdemokraterne over for Bil Magasinet fredag:

Henriette Kjær, medlem af Folketinget og trafikordfører for Konservative.
1. Får vi roadpricing i Danmark?
Ja, det gør vi. Alle Folketingets partier har tilsluttet sig tanken i en eller anden form, dog ikke Liberal Alliance, sådan som jeg har hørt dem. Årsagen til, at vi Konservative har tilsluttet os princippet, skyldes, at vi gerne vil give bilisterne et incitament til at benytte kollektiv trafik, hvor det er muligt at nedbringe CO2-udslippet. Vi kræver til gengæld, at registreringsafgiften sænkes til mindst det halve af, hvad den er i dag.

2. Hvad gør vi ved køerne ind til de store byer?
Der skal skabes bedre mulighed for at benytte kollektiv trafik. Parkér og rejs-anlæg ved det større stationer, så man kan stille bilen og tage toget ind til byerne resten af vejen, etablering af flere skinner, så togtrafikken bliver hurtigere og mere regelmæssig, anlæg af en letbane i Århus o.s.v. Og så naturligvis indførelsen af roadpricing.

3. Er der problemer med trafik i din hjemby?
Jeg bor i Hellerup, Gentofte Kommune. Der er naturligvis kø ind til København om morgenen og igen på vej hjem om eftermiddagen. Men jeg synes faktisk ikke, det er så slemt, som nogen vil gøre det til. Det afholder ikke mig fra at bruge bilen.

-----

Kristian Pihl Lorentzen, MF og trafikordfører for Venstre.
1. Får vi roadpricing i Danmark?
2) Ja, vi får givetvis roadpricing i Danmark om nogle år. Men på nogle klare betingelser. Herunder at det under ingen omstændighed må blive en ny skatteskrue - bilsterne malkes jo i forvejen for mere end 50 mia. kr. om året. Hele provenuet fra vejbenyttelsesafgifter skal gå til at sænke registreringsafgiften, så det bliver langt billigere at købe en ny bil. Derved får vi en yngre bilpark, der kører længere på literen. Altså en stor fordel for trafiksikkerheden, miljøet og køreglæden. Omlægningen skal ske, så der ikke kommer til at ske dobbeltbeskatning for ejere af en brugt bil.

2. Hvad gør vi ved køerne ind til de store byer?
De kommende kørselsafgifter skal være "intelligente", så det bliver dyrere at køre en kilometer i tæt befolkede områder, specielt i myldretiden. Omvendt skal det være meget billigt at køre en kilometer i de dele af landet, hvor der ikke findes et alternativ i form af kollektiv transport. Det vil lægge en dæmper på trængslen, idet der forinden skal investeres i en moderne og mere attraktiv kollektiv trafik i typiske pendlerområder. Desuden skal en række af indfaldsveje til de største byer udbygges yderligere, så vi sikrer den fornødne kapacitet og dermed fremdriften på vejene.

3. Er der problemer med trafik i din hjemby?
Jeg bor i den midtjyske landsby Ans, der ligger på rute 26 mellem Viborg og Århus. I de senere år er trafikken på denne strækning vokset markant - og denne udvikling ser ud til at fortsætte i årene frem. Derfor oplever specielt om morgenen trængsel på vej mod Århus, hvor vejen desværre stadig går gennem en række af landsbyer. Her har vi altså et eksempel på de trafikale udfordringer, der må og skal løses landet over.

 -----

Magnus Heunicke, MF og trafikordfører for Socialdemokraterne.
1. Får vi roadpricing i Danmark?
Det håber jeg virkelig, og vi socialdemokrater vil arbejde for det i forhandlingerne. Jeg tror, det kommer til at være virkelighed i hele Europa i løbet af næste årti, for det er et intelligent værktøj til at tøjle trængslen uden at straffe bilisterne økonomisk.

2. Hvad gør vi ved køerne ind til de større byer?
Der skal gøres tre ting: De mest befærdede veje skal udbygges, det kollektive alternativ skal op i en helt anden liga, og så skal der indføres roadpricing, der halverer registreringsafgiften men til gengæld opkræver penge pr kørt kilometer på en måde, så det bliver dyrest i myldretiden og billigst i de tyndt befolkede områder. Roadpricing er en omlægning af bilafgiften og giver således ingen penge i statskassen, men den koster heller ikke noget at indføre, hverken for staten eller for den enkelte bilist. Vejudbygning og satsning på kollektiv trafik koster til gengæld milliarder, og for at skaffe de penge, vil vi i modsætning til regeringen indføre vejafgift for lastbiler efter tysk model og så i øvrigt oprette en oliefond med indtægter fra nordsøolien.

3. Er der problemer med trafik i din hjemby?
Ja, det kan man roligt sige. I myldretiden har jeg oplevet, at det tager tre kvarter at køre en strækning på halvanden kilometer, fordi der mangler en omfartsvej i Næstved.

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...