© bilmagasinet.dk

Tjek dit kørselsfradrag

Stol ikke på det fortrykte kørselsfradrag på selvangivelsen, skriver nyhedstjeneste

21. maj 2013 af Bil Magasinet

SKAT beregner altid kørselsfradrag for lønmodtagere og fortrykker det på årsopgørelsen. Men det kan langt fra alt betale sig at stole det fortrykte tal, skriver Finansbureauet.

Beregningen af kørselsfradraget sker ud fra lønmodtagerens bopæl og virksomhedens produktionsenhedsnummer (p-enhedsnummer), som lønmodtageren mest har været tilknyttet i lønperioden, og tager udgangspunkt i den kortest mulige rute.

Men den kortest mulige rute er langt fra altid den mest trafikoptimale rute, når der skal højde for faktorer såsom myldretid, vejarbejde etc. Og derfor vil man derfor ofte tilbagelægge flere kilometer til sin arbejdsplads end det som SKAT tager udgangspunkt i, når de beregner, og fortrykker dit kørselsfradrag.

Men heldigvis er der intet krav om, at man skal tage den korteste rute, hvis man skal have fuldt fradrag for de kørte kilometer. Man er i sin gode ret til at tage den mest "trafikoptimale" rute, og få fradrag for alle de faktisk kørte kilometer. Og når man beregner sin rute fra hjem til arbejde, må man godt tage udgangspunkt i den rute, man ville køre i bil, og som ville være hurtigst under hensyntagen til myldretid, vejarbejde etc, også selvom man tager bussen, toget eller cyklen.

Har man i de tidligere indkomstår stolet for meget på SKAT´s beregninger, og fået selvangivet et for lille kørselsfradrag, kan man få gennemoptaget skatteansættelsen for de seneste tre år.

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...