© © News Øresund/Flickr

Potentiel bøderegn: Hold afstand i trafikken - ellers klapper fælden

I denne uge har politiet landet over ekstra meget opmærksomhed på bilister, som ikke holder tilstrækkelig afstand til forankørende. Så husk lige at holde afstand for dig en dine medtrafikanters skyld.

14. november 2016 af Mathias Brandt

Har du tænkt over din afstand til forankørende? Hvis ikke, så er det en god ide at begynde at gøre det. Først og fremmest på grund af dig og dine medtrafikanters sikkerhed, men i dag og ugen ud har politiet også ekstra fokus på præcis denne overtrædelse.

Indsatsen støtter Vejdirektoratets kampagne: ”Hold afstand” og skal sætte fokus på, at bilisterne skal være opmærksomme, når de kører, og holde afstand i trafikken, så flere ulykker kan undgås.

Uopmærksomhed er en faktor i cirka en tredjedel af alle dødsulykker, og det er desuden et af de tre hovedområder, som Rigspolitiet har udpeget i den nye nationale færdselsstrategi.

Sidste år lavede Vejdirektoratet en trafikantundersøgelsen, som viste, at det der irriterer bilisterne mest er, når andre ikke holder afstand i trafikken.

I 2015 blev 3 personer dræbt, 42 kom alvorligt til skade og 57 kom lettere til skade ved bagendekollisioner på motorvejen. I alt skete der 69 bagendekollisioner med personskade i 2015 på motorvejene, fordi der ikke var holdt afstand, jævnfør tal fra Vejdirektoratet.

Sådan holder du den rigtige afstand

Der er nogle simple tricks du kan bruge, hvis du er i tvivl om din afstand til forankørende.

Som tommelfingerregel skal der være to sekunders afstand til forankørende. Du kan tage udgangspunkt i skilte eller kantpæle, så du tæller sekunder fra det tidspunkt, hvor den forankørende passerer og indtil du selv passerer samme skilt eller pæl.

I meter svarer det cirka til halvdelen af det antal km/t, du kører. Hvis du kører på motorvejen med 120 km/t, skal du altså holde mindst 60 meters afstand. Så hvis du tager udgangspunkt i kantpælene langs vejen, hvor der som udgangspunkt er 100 meter imellem, skal du altså holde en afstand, der svarer til lidt over halvdelen af mellemrummet mellem kantpælene. 

Nogle steder kan man bedømme afstanden ved hjælp af afstandspile på motorvejen. Der skal være to pile synlige mellem din bil og bilen foran, for at afstanden er stor nok. Symbolerne bliver dog kun brugt på udvalgte steder på motorvejene, hvor der kan forventes ensartet hastighed.

Hvis føret er glat og udsynet dårligt, skal du sørge for at øge afstanden for at kunne nå at reagere. At holde afstand bliver i det hele taget endnu mere vigtigt i denne tid med frost og glatte veje, så vi bakker i høj grad op om politiets indsats - vi håber, I gør det samme. 

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...