© FDM/Motor

Parkering bliver til skatteskrue

Kommunerne skruer op for p-bøder for at få flere penge i kassen. FDM frygter, at det bliver en skatteskrue

29. oktober 2013 af Bil Magasinet

Parkering er de seneste år blevet en stadig mere indbringende forretning for landets kommuner. Alene de seneste fem år er bilisternes udgifter til timeparkering, beboerlicenser og p-afgifter steget med 23 procent, mens den generelle prisstigning i samfundet i samme periode kun har været på ti procent. Dermed er parkeringsområdet blevet en vigtig indtægtskilde for landets kommunekasser, skriver FDMs medlemsmagasin Motor.

Således er kommunernes samlede indtægter på parkeringsområdet steget fra 650 millioner kroner i 2008 til en budgetteret indtægt på godt 800 millioner kroner i 2013. Alene i Københavns Kommune budgetterer man i år med 550 millioner kroner fra parkering.

”Det er store summer, kommunerne i dag henter på parkeringsområdet, og vi synes, man kan sætte spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt, fordi parkering er en del af infrastrukturen, og bilisterne i forvejen betaler op mod 43 milliarder kroner i skatter og afgifter om året,” siger leder af FDMs juridiske rådgivning Per Alkestrup.

Det er dog langt fra alle millionerne, der havner i kommunekasserne. For at undgå, at parkeringsområdet løb løbsk, indførte et politisk flertal i Folketinget i 2011 et loft over kommunernes p-indtægter, som blev låst på 2007-niveau. Overstiger indtægterne på parkering det niveau, modregnes det i kommunernes bloktilskud, med mindre merindtægterne bruges på parkeringstiltag.

I flere af landets kommuner ønsker man imidlertid at beholde alle parkeringsindtægterne selv, og ønsker derfor loftet ophævet. En ophævelse af det nuværende loft er dog noget, FDM ser på med skepsis.

”I realiteten er det endt med, at indtægterne fra bilisternes parkering bruges til at lukke huller i det kommunale budget. Dermed er parkering blevet den skatteskrue, FDM frygtede. Hvis kommunerne virkelig vil skabe bedre parkeringsforhold, som afhjælper den megen søgetrafik som opstår når folk kører unødig rundt og leder efter en p-plads, burde de bruge nogle flere af de 800 millioner kroner på bedre og flere parkeringsfaciliteter,” siger Per Alkestrup og tilføjer:

”Endelig kunne kommunerne jo også bare sætte priserne ned, hvis de er trætte af at aflevere et evt. overskud til Staten.”

Billigere parkering skal man dog ikke forvente. I en rundspørge, FDM har foretaget blandt 11 kommuner, svarer halvdelen, at de ikke regner med at sænke priserne, mens den anden halvdel henviser til, at det er en politisk beslutning.

Måske er du interesseret i...

Vil du have de seneste bilnyheder?

Du får det eksklusive særtillæg, 9 Spændende Bilsamlinger, til download, efter du har tilmeldt dig nyhedsbrevet. Bemærk dog, at der godt kan gå op til to timer.