Nye skilte i trafikken: Her kan du se, hvad de betyder

Vejdirektoratet har netop introduceret en række nye vejskilte. Husk at dele informationen med din co-driver!

3. oktober 2016 af Mathias Brandt

Du vil sikkert opleve, at der i den kommende tid vil dukke en del nye skilte op langs de danske veje. Vejdirektoratet har nemlig gennemgået regelsættet for de danske vejskilte og tilføjet en lang række nye symboler.

Grunden til, at der skal nye skilte på vejene, skyldes at trafik og gadebilledet har ændret sig gennem årene.

- Ændringerne afspejler, hvordan trafikken og gadebilledet ændrer sig. Der er kommet nye vejtyper og nye regler for parkering. En del kommuner satser meget på cykeltrafikken. I Aarhus er der fuld gang i letbanebyggerier. De nye skilte vil hjælpe trafikanterne til at handle mest hensigtsmæssigt i de situationer, de kommer i, siger afdelingsleder i Vejdirektoratet, Per Antvorskov. 

Højresving tilladt
Højresving tilladt

Med dette skilt er det lovligt for cykelister at svinge til højre, selvom lyssignalet er rødt. 

Standsning og parkering på rabat tilladt
Standsning og parkering på rabat tilladt

Siden 2014 har bilister ikke måttet parkere i rabatten. Nu har kommunerne mulighed for at give billister lov til dette igen.

Standsning og parkering med en del af køretøj på fortov tilladt
Standsning og parkering med en del af køretøj på fortov tilladt

Som med parkering i rabatten, blev parkering på fortov også ulovligt i 2014. Dette skilt ophæver forbudet. 

Siden 2014 har det generelt været forbudt at parkere i rabat og på fortov inden for tættere bebyggede områder, men nu har vejdirektoratet lave to nye skilte, som giver kommunerne mulighed for at tillade parkering i rabatten eller på fortovet 

Skilte til offentlig transport

For at gøre det nemmere at finde vej for personer, der benytter offentlig transport, er der kommet nye skilte til tog- eller metrostationer.

Letbane
Letbane

Undertavlen angiver, at der på den krydsende vej er anlagt letbane, hvor færdsel med letbanekøretøjer i begge retninger er tilladt.

Parker og rejs
Parker og rejs

Tavlen angiver parkeringsplads ved jernbanestation, busterminal, letbaneholdeplads eller færge. På tavlen kan også bruges symbol, der viser bus, letbanekøretøj eller færge.

Supercykelstier

Cykelister fylder mere og mere i gadebilledet og kommuner landet over, arbejder med at forbedre skiltningen. 

Vi kender gågaden, men i fremtiden skal vi vende os til cykelgader. Her er kørebanen i udgangspunktet reserveret til cykler og små knallerter. I disse gader skal kørende være særligt agtpågivende, holde en lav fart, der svarer til cyklisternes, typisk 30 km/t, og de må ikke parkere udenfor særligt afmærkede pladser.

Flere kommuner er også ved at etablere supercykelstier med så få forhindringer som muligt. Dette skal gøre det mere attraktivt at nuppe cyklen på arbejde. Supercykelstierne vil blive markeret med et rundt orange-hvidt logo.

Cykelgade
Cykelgade

Tavlen angiver et område, hvor kørebanen er reserveret til cykel og lille knallert. Kørsel på kørebanen må kun ske med en hastighed svarende til hastighed for cyklister og førere af lille knallert (normalt under 30 km/h). De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for hinanden. Parkering i en cykelgade må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser.

Ruteidentifikation for supercykelsti
Ruteidentifikation for supercykelsti

Skiltet her viser dig vej til de nye supercykelstier, hvor cykelforhindringer er minimeret for at give maksimalt flow. Dette skal få flere folk til at vælge cyklen i stedet for bilen. 

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...