FDM: Tysk vejskat i strid med EU-lovgivning

Tyskland har vedtaget at indføre en vejskat fra 2016. Vejskatten rammer reelt kun udenlandske bilister, og er dermed i strid med EU-lovgivningen, mener FDM

1. april 2015 af Bil Magasinet

Med et klart flertal vedtog den tyske Bundestag fredag at indføre en vejskat - den såkaldte Pkw-Maut.

Dermed vil det fra 2016 koste penge at køre på den tyske Autobahn samt statsveje. Pengene vil blive opkrævet igennem en mærkat-ordning i forruden. Udenlandske bilister har mulighed for at købe en motorvejsmærkat for ti dage, to måneder eller et helt år.

Med vedtagelsen sættes der et foreløbigt punktum for det kontroversielle forslag, som reelt kun vil ramme udenlandske bilister, da tyske bilisters betaling vil blive modregnet i deres årlige ejerafgift.

Af samme årsag har forslaget fra begyndelsen mødt modstand fra flere EU-lande og flere europæiske bilklubber herunder FDM.

”Det er ingen hemmelighed, at FDM fra begyndelsen har været modstandere af forslaget. Både fordi vi mener, det er diskriminerende, da det reelt kun vil ramme udenlandske bilister og således er i strid med EU-traktaten, og fordi udenlandske bilister allerede i dag lægger flere penge i brændstofafgifter i Tyskland, end deres slitage på vejene koster,” siger afdelingsleder i FDM, Torben Lund Kudsk og tilføjer:

”Derudover kan vi godt frygte, at vejskatten vil sprede sig til andre EU-lande, og helt principielt mener vi, at det strider mod hele tanken om fri bevægelighed i EU."

Bureaukrati og andre omkostninger

Med den nye vejskat forventer den tyske regering at hente 700 millioner euro om året. Beregninger fra det tyske Transportministerium har imidlertid vist, at provenuet, blandt andet på grund af store administrative omkostninger, højst sandsynlig kun bliver det halve. Andre beregninger fra FDMs tyske søsterklub ADAC har endda vist et endnu lavere provenu, og at vejskatten ligefrem kan ende med at blive en samfundsøkonomisk omkostning.

Derfor er FDM imod den tyske vejskat

* Den tyske vejskat vil kun ramme udenlandske bilister. Derfor mener FDM, den er uforenelig med EU-traktatens artikel 18, der forbyder diskriminering på baggrund af nationalitet. Desuden er en vejskat, der alene rammer udenlandske bilister, et opgør med principper om fri bevægelighed.

* Vejskatten kommer til at afhænge af bilens miljøegenskaber ud fra de såkaldte Euronormer. Det kan blive en udfordring for udenlandske bilister at dokumentere bilens miljøegenskaber, og danske bilister risikerer derved at komme til at betale for meget.

* Udenlandske bilister bidrager allerede via afgift på brændstof i Tyskland med et beløb, der er dobbelt så højt end omkostningerne ved deres slid på de tyske veje.

* Den tyske statskasses indtægter fra bil- og vejafgifter er i forvejen 53 milliarder euro - hvoraf kun 19 milliarder euro anvendes på vejene. Enhver ekstra euro fra udenlandske bilister kan derfor hævdes at være penge til finansiering af den tyske velfærdsstat frem for vejene. 

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...