© bilmagasinet.dk

FDM: Nu kommer I vel ikke med flere bilskatter?

Er bekymret for, at den nye regering vil tage bilister som gidsler for at kræve flere skatter ind

4. oktober 2011 af Bil Magasinet

FDM har sendt os en officiel kommentar til den nye regering, der blev præsenteret mandag 3. oktober 2011:

Infrastruktur
FDM konstaterer med tilfredshed, at der i regeringsgrundlaget anerkendes en tæt sammenhæng mellem mobilitet og vækst, herunder at det sættes som et mål at nedbringe spildtiden i trafikken. Men da otte ud af ti persontransportkilometer sker i personbil, er det FDMs opfattelse, at den foreslåede fordeling, hvor 2/3 af investeringerne fortsat skal gå til kollektiv trafik, ikke vil bidrage mærkbart til at mindske bilkøerne og trængslen de næste mange år.

Finansiering
FDM ser med interesse på mulighederne for, at fremtidens veje kan bygges i offentligt-privat partnerskab (OPP). Denne model må dog på ingen måde føre til brugerbetaling på vejene - de danske bilister betaler allerede i dag verdens højeste bilafgifter.

Betalingsring
Regeringen vil løse trængsels- og miljøproblemerne i hovedstadsområdet ved at lave en betalingsring. Det finder FDM ikke er en hensigtsmæssig løsning, da der er rejst kvalificeret tvivl om dens positive effekt på såvel trængsel som miljø. Betalingsringen vil også pålægge bilejerne en mobilitetsskat på yderligere to milliarder kroner årligt. FDM noterer sig dog med tilfredshed, at der vil blive lavet en høringsproces - som repræsentant for mere end 238.000 danske husstande med bil ser vi frem til at deltage i denne.

Miljø
FDM noterer sig, at regeringen vil sikre luftkvaliteten i byerne med nye ren-luftzoner. FDM har i den forbindelse en klar forventning om, at disse baseres på de enkelte køretøjers reelle miljøpåvirkning. Da syv ud af ti personbiler er benzinbiler, som kun bidrager marginalt til den lokale luftforurening, er den rette løsning ikke at personbilerne ude af byen.

Bilafgifter
Regeringen lægger op til en reform af bilafgifterne - det ser FDM frem til. FDM tvivler imidlertid på ambitionsniveauet og vil gerne minde om, at der ikke er behov for flere lappeløsninger og teknologispecifikke afgiftslempelser. Der er behov for en teknologineutral reform, der sikrer hurtig fremme af energieffektive, miljøvenlige og sikre biler, der er anvendelige for familien Danmark.

Trafiksikkerhed
FDM noterer sig med tilfredshed, at regeringen vil styrke indsatsen mod sorte pletter på vejene

Forbrugerrettigheder
FDM savner tydeligere fokus på forbrugerens vilkår og rettigheder. Som en af Danmarks største forbrugerorganisationer har vi dog en klar forventning om, at hensynet til forbrugerne bliver indarbejdet i de enkelte ministeriers arbejde.

Kilde: FDM, 3. oktober 2011

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...