Elbilaftale er endnu en lappeløsning

Bil Magasinet, FDM og bilbranchen ryster på hovedet af regeringens ny elbil-aftale og kalder det endnu en lappeløsning på et politisk kludetæppe af utidssvarende bilafgifter

10. oktober 2015 af Bil Magasinet

Ifølge Skatteministeriets hjemmeside har regeringen i dag sammen med DF, S og RV indgået en aftale om elbiler. Elbilerne skal indfases i det nuværende afgiftssystem og være fuldt indfaset i 2020. Både Bil Magasinet, FDM, Bilbranchen i DI og De Danske Bilimportører er enige i, at dette blot er endnu en lappeløsning på et politisk kludetæppe af utidssvarende bilafgifter.

Aftalen omkring elbiler løser ikke det grundlæggende problem, at vi i Danmark har et afgiftssystem, der straffer ny miljø- og sikkerhedsteknologi i biler pga. den høje værdibaserede registreringsafgift.

Der er behov for en langsigtet og holdbar løsning, der sikrer, at vi får mere miljørigtige og trafiksikre biler på vejene.

"Elbilaftalen er ikke en langtidsholdbar løsning," siger branchedirektør Thomas Møller Sørensen, Bilbranchen i DI.

"Vi får meget snart brug for en samlet omlægning af de danske bilafgifter, hvor politikerne efter vores mening skal tage udgangspunkt i bilernes tekniske egenskaber og ikke i deres værdi. Kun på dén måde kan man belønne ny teknologi i stedet for at straffe den, som tilfældet er i dag".

Ved at indføre teknisk baserede afgifter kan man give danskerne de rette incitamenter til at køre grønnere, om så bilen kører på el, gas, brint, benzin, eller hvad fremtiden måtte bringe. Både forbrugerne og samfundet går glip af store gevinster ved den nuværende bilbeskatning, da man beregner afgiften ud fra bilens værdi i stedet for at se på, hvilke egenskaber og miljøpåvirkning bilen har.


Fra Danmarks største bilblad, Bil Magasinet, der repræsenterer bilentusiasterne, er holdningen opgivende over de manglende politiske ambitioner i aftalen.

"Jeg troede, det var løgn, da jeg hørte om aftalen. For det første laver man endnu en lap på den håbløse lov om registreringsafgift. For det andet nedlægger man markedet for elbiler fra den ene dag til den anden ved at pålægge dem afgifter. Elbiler er dyrere at producere end almindelige biler, og ved at tage udgangspunkt i deres pris får man kun de mindste og billigste elbiler. For det tredje holder man ny teknologi og sikkerhed væk fra de danske veje ved at lade afgifterne følge bilens pris," siger ekstern redaktør Steen Bachmann.

"Det er ubegribeligt, at partierne vil lægge navn til en misundelsesafgift, som specifikt skal ramme Tesla. Politikerne har taget udgangspunkt i, at staten mister 650 mio. kr. om året i tabte afgifter ved at lade elbilerne slippe for afgifter. Hvorfor er der ikke blevet stillet spørgsmål ved det tal? Hvad lægger til grund for beregningerne? Hvorfor har man ikke fået en uvildig instans til at foretage skønnet?"

Hos FDM udtaler administrerende direktør, Thomas Møller Thomsen: 
”Så længe afgifterne baseres på bilens værdi, hindres ny teknologi og innovation i at komme de danske bilejere og samfundet til gavn. Danskerne vil således fortsat være henvist til at købe gårsdagens miljø- og sikkerhedsteknologi, og om få år vil også elbilerne blive presset ud af de høje afgifter. Dagens løsning for elbilerne er derfor i sandhed en rigtig dårlig løsning for bilisterne og samfundet.”

Parterne håber ikke, at dagens løsning med at indfase elbiler i det nuværende afgitssystem lukker ned for debatten omkring registreringsafgiften, da der er stærkt behov for en ny og mere intelligent bilbeskatning som samlet set objektivt kan håndtere nuværende og fremtidige teknologier.

”Dagens aftale omkring elbiler må og skal ikke blive en politisk sovepude. Der er et stort behov for en mere intelligent bilbeskatning, der kan sikre, at nyt miljø- og sikkerhedsudstyr også finder vej til Danmark. Det vil vi få med en teknisk baseret afgift. En teknisk afgift vil samtidig spare både branchen og SKAT ressourcer, da det er langt nemmere at administrere”, fortæller Gunni Mikkelsen, adm. direktør hos De Danske Bilimportører.

En ny teknisk afgift kunne f.eks. være baseret på bilens CO2-udledning og bilens vægt.

FDM er med 239.000 hustande som medlemmer Danmarks største forbruger- og interesseorganisation.

Bilbranchen er en del af DI og repræsenterer knap 500 bilforhandlere med cirka 13.000 medarbejdere og mere end 85 pct. af landets nyvognssalg.

De Danske Bilimportører repræsenterer importørerne bag de fleste bilmærker på det danske marked og mere end 99 pct. af importen af nye personbiler, varebiler, lastbiler og busser til Danmark.

Fakta box: Registreringsafgiften beregnes i dag på baggrund af bilens værdi med 105 pct. under 81.700 kr. og 180 pct. over 81.700 kr.

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...