Delebiler får strafskat på 54.000 kr. pr. bil

De 200 nye Smart ForTwo delebiler får ingen rabatter. Borgmester fra Enhedslisten vil kun støtte elbiler i København

16. september 2014 af Bil Magasinet

Delebils-ordningen car2go bliver sparket i gang i dag i København, når 200 Smart ForTwo delebiler siver ud i gaderne.

Lanceringen af car2go sker trods den indstilling, der i mandags kom fra Københavns Teknik og Miljøborgmester Morten Kabell angående principper for introduktion af bybiler i København. Han ser hellere, at eldrevne bybiler får bybilslicenserne og anbefaler i samme ombæring, at udstede en bybilslicens til eldrevne bybiler på 5.000 kr. årligt. Til sammenligning skal car2go, der introducerer sit koncept med energieffektive benzindrevne biler, betale 54.000 kr.

"På en række møder med de kommunale myndigheder, blev vi forsikret om, at der ville blive fundet en løsning, som tillader os at lancere vores energieffektive benzinbiler. Nu foreslår forvaltningen så, at vi skal betale 10 gange så meget for en parkeringslicens sammenlignet med en elbil og over 200 gange så meget som en traditionel delebil. Vi mener, at denne indstilling diskriminerer brændstofsdrevne bybiler, selvom de på nuværende tidspunkt, på næsten alle punkter, er et bedre alternativ til eldrevne bybiler,” siger Thomas Beermann, der er europæisk CEO for car2go.

Hver delebil erstatter fire privatbiler

Også car2gos danske Location Manager, Anders Kragelund, kritiserer indstillingen. Han mener, at den både er konkurrenceforvridende og usaglig i forhold til argumentet om, at eldrevne bybiler har langt større gavnlige effekter for miljøet end energieffektive benzindrevne bybiler.

”Miljømæssigt er det få gram C02 pr. kilometer, der adskiller os fra elbiler. Vores biler udleder 98 g. CO2 pr. km., hvilket er væsentligt lavere end den gennemsnitlige bil i København. Desuden viser vores data fra de 27 andre storbyer, vi er til stede i, at hver car2go-bil, der entrerer byen, erstatter over fire privatbiler. Dermed bidrager vi, i øvrigt i forlængelse af Københavns egen klimaplan, til at nedbringe både trængsel og CO2-udslip, mens vores benzindrevne bybiler også letter trykket på hovedstadens p-pladser i modsætning til elbilerne. Elbilerne holder jo stille 4-8 timer, fordi de skal oplade, og derfor også optager faste parkeringspladser. car2go’s erfaring er, at en aktiv parkeringsstrategi, hvor bybiler parkerer hvor der er plads frem for en passiv parkeringsstrategi, hvor elbilen optager en fast plads, udnytter de få parkeringspladser bedre og er mere ’nabovenlig’,” siger Anders Kragelund.

Infrastruktur ikke god nok til elbiler

Selvom car2go bestemt mener, at elbiler er en del af fremtiden, så har København ifølge car2go ikke den nødvendige infrastruktur til, at et free float koncept kan benytte elbiler. Der er ikke de rette ladestandere i byen, og samtidig er teknologien på nuværende tidspunkt ikke effektiv eller moden nok. Elbilen tager simpelthen for lang tid at oplade i byrum, hvorfor tilgængeligheden for brugerne vil være højere med brændstofsdrevne biler.

Også Venstres kommunalordfører Jan E. Jørgensen, som er formand for By- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune, mener, at forfordelingen af brændstofsdrevne bybiler er usaglig.

”Det er en sag, der får konsekvenser for borgerne på Frederiksberg. Morten Kabells modvilje mod biler generelt og bezinbiler i særdeleshed danner en mur rundt om Frederiksberg, der udelukker nye og interessante løsninger som car2go’s bybiler. Derfor vil det være hamrende usagligt, hvis Københavns Kommune vælger at forfordele benzindrevne biler ved kun at tildele elbiler billige p-licenser,” siger Jan E. Jørgensen.

Der tages endelig beslutning til principperne for bybilsordninger på mandag den 22. september, hvor det skal drøftes af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.

Måske er du interesseret i...

Vil du have de seneste bilnyheder?

Du får det eksklusive særtillæg, 9 Spændende Bilsamlinger, til download, efter du har tilmeldt dig nyhedsbrevet. Bemærk dog, at der godt kan gå op til to timer.