investeringsbiler mercedes bmw m3 amg evo
Investeringsbiler:

To youngtimere, der kan få biltosser til at savle. Måske du skulle investere i en bil som pensionsopsparing?

© Bil Magasinet

Guide: Invester i en klassisk bil og kør i den, mens den stiger i værdi

Måske behøver pensionsopsparingen ikke udelukkende stå i dødkedelige statsobligationer og Mærsk-aktier. Læs her, hvordan du investerer i biler

28. december 2022 af Christian Falk Hansen (H), Falk Hansen Advokater

Lad os bare være ærlige: Vi har alle hørt en ven, kollega eller andre hovere med, at de har gjort en god investering ved køb af en bil – og vi har tænkt for os selv, at det er for godt til at være sandt.

Men de senere år har vist, at det ikke længere er tåbeligt at kaste frie midler efter en lækker bil – det kan sagtens vise sig at være en god investering. Og afkastet kan måle sig med klassiske pensions­opsparinger.


investeringsbiler porsche 911 Speedster
Investeringsbiler:

Porsche 911 Speedster er ekstremt sjælden og dermed kostbar. Den vil kunne stige yderligere i værdi.

© Bil Magasinet

Hiv gevinsten skattefrit hjem

Køber du en bil for private (beskattede) midler, vil du ikke skattemæssigt kunne fratrække omkostninger til bilens drift, idet der er tale om et privat aktiv. Til gengæld vil du naturligvis ikke blive beskattet af brugen af bilen.

Hvis bilen stiger i værdi hen over årene, og du sælger den med gevinst, vil du som udgangspunkt ikke blive beskattet af gevinsten. Det er således et grundlæggende skatteretligt princip, at man ikke bliver beskattet af værdistigninger på private aktiver.

Dog kan fortjenesten blive omfattet af ­spekulationsbeskatning, hvis tre betingelser er opfyldt: For det første skal erhvervelsen ske med den hensigt at videresælge bilen. For det andet skal erhvervelsen af bilen være foretaget med en forventning om at opnå en fortjeneste ved et senere salg. For det tredje skal videresalgshensigten og forventningen om fortjeneste være opfyldt på erhvervelsestidspunktet.

Hvis du i forvejen er næringsdrivende med køb og salg af biler (bilforhandler), så vil der være en formodning for, at alle dine køb af biler vil være omfattet af denne næringsvirksomhed, hvorfor eventuel fortjeneste på en bil vil være skattepligtig. Der er dog konkret mulighed for at afkræfte en sådan formodning med den effekt, at en eventuel gevinst er skattefri.

Læs også: A'hva koster den? Her er de dyreste biler i verden.

Du bliver ikke beskattet af gevinster ved bilsalg, såfremt:

 • Du ikke køber bilen med hensigt på videresalg

 • Du ikke har en forventning om at opnå fortjeneste ved et senere salg

 • Du har har videresalgshensigten og forventning om fortjeneste, når du køber bilen
investeringsbiler mercedes bmw m3 evo
Investeringsbiler:

Prisen er endnu ikke gået amok på 1980’er-­biler som Mercedes 190 E 2,3-16 Evo 2 og BMW M3.

© Bil Magasinet

Investeringsbiler for bilhandlere

En dom fra Retten i Aalborg har fastslået, at en erhvervsdrivende hestehandler kunne sælge to private heste med gevinst på cirka 500.000 kr., uden at han blev beskattet af gevinsten.

Dette skyldes, at han under sagen kunne dokumentere, at de to heste var adskilt i alle henseender fra den erhvervsmæssige hestevirksomhed.

Som bilhandler kan du foretage en tilsvarende investering i en privat bil og sælge den efter en årrække med gevinst uden beskatning, hvis du kan dokumentere, at bilen er holdt uden for virksomheden i alle henseender.

Det vil sige, at anskaffelsessummen skal være betalt af private og beskattede midler, ligesom ingen udgifter til bilens drift må fratrækkes i virksomheden.

Læs også: 5 åbne investeringsbiler.

Sæt pensionen i klassiske biler

Hvis du ikke har kontanter til at købe en bil, men har en pensionsopsparing, er det muligt at gå sammen med andre om at købe en eller flere biler. Virksomheder som ­Selected Car Investment, som holder til i Middelfart, Hellerup og Køge, og MyGarage i Vejle er eksempler på, at der er tale om et investeringsområde i stor vækst.

Skatterådet har i en afgørelse (bindende svar) fra 2019 bekræftet, at private investorer kan benytte skattebegunstigede pensionsmidler til investering i selskaber, der driver aktivitet med investerings­biler.

Den spørgende virksomhed arbejder med at finde de bedste bilinvesteringer med fokus på størst muligt afkast. Virksomheden har stor ekspertise i forhold til, hvilke mærker, modeller og årgange, der sikrer den bedst mulige investering, qua medarbejdernes ­ekspertviden om markedet for biler, det rette netværk og fingeren på pulsen på de finansielle markeder. ­Virksomheden hjælper investorer med at finde den eller de biler, der sikrer bedst muligt afkast.

Baggrunden for henvendelsen til Skatterådet var, at virksomheden ville etablere et eller flere investeringsselskaber, hvori private investorer kan indskyde midler til erhvervelse af en eller flere investeringsbiler med henblik på efterfølgende salg med fortjeneste.

En typisk investering kunne være indskud fra fem private investorer af hver 1 mio. kroner – for en ejerandel på 20 pct. – til brug for erhvervelse af tre-fire investerings­biler. Udvælgelse af biler foretages med henblik på størst muligt afkast over en nærmere fastsat årrække på eksempelvis 3-5 år.

investeringsbiler porsche 911
Investeringsbiler:

Porsche 911 Turbo Cabriolet 930S kunne bestilles som “Flatnose” fra fabrikken 1986-89. Prisen i dag er fra 1 mio. kr. u/afgifter.

Investeringsbiler som en del af pensionsopsparingen

 • Investerings­selskaberne er etableret med specifikke temaer som Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz, Jaguar og Formel 1.

 • Der investeres i hvert enkelt investeringsselskab alene i biler inden for det enkelte tema.

 • Biler vil være uindregistrerede og vil blive opbevaret i lokaler, som virksomheden disponerer over. 

 • De private investorer i investeringsselskaberne vil ikke have adgang til at benytte bilerne, men vil – om ønsket – kunne opleve dem i virksomhedens lokaler efter nærmere aftale.

 • Virksomheden sørger desuden for al drift/vedligeholdelse af bilerne inklusive opbevaring, servicering, forsikring med videre.

 • De private investorer vil ved denne konstruktion, hvor de ikke har rådighed over de enkelte biler til kørsel, ikke blive beskattet af værdi af fri bil.

 • Gevinst ved salg af aktier i investeringsselskaber vil være skattepligtig, ligesom tab vil være fradragsberettiget.

Enkeltmandsvirksomhed kan også købe en investeringsbil

Hvis du driver enkeltmandsvirksomhed, kan du lade den købe en investeringsbil. Det kan dog få skattemæssige konsekvenser for dig personligt, hvis investeringsbilen står til rådighed for privat kørsel, så det er essentielt at kende skattemyndighedernes definition af forskellen på privat og erhvervsmæssig kørsel.

Stilstandsforsikring og afmontering af nummerplader

I en dom fra 2019 fastslog byretten, at en hovedaktionær ikke skulle beskattes af rådighed over fri bil i den periode, hvor bilen var stilstandsforsikret, hvor bilens nummerplader var afleveret til en forsikringsmægler, og hvor bilen var henstillet i hovedaktionærselskabets lagerlokale, beliggende cirka otte km fra hovedaktionærens bopæl.

Før 2019-dommen har det i praksis kun været accepteret, at rådigheden over fri bil var afskåret i forbindelse med stilstandsforsikring, hvis bilen var afregistreret, og nummerpladerne var afleveret til Motorstyrelsen.

Efter dommen har Skattestyrelsen accepteret, at det er muligt at afskære rådigheden over fri bil, selv om nummerpladerne ikke afleveres hos Motorstyrelsen, men hos et forsikringsselskab eller eventuelt en forsikringsmægler.

Hvis en indregistreret bil er ejet af dit eget selskab, og du vil undgå beskatning af fri bil til rådighed:

 • Skal der i husstanden være yderligere personbiler til rådighed, der opfylder husstandens transportbehov.

 • Skal bilen være egnet til de opgaver, der skal udføres i selskabets interesse.

 • Skal nummerpladerne være afmonteret og afleveret hos forsikringsselskab eller forsikringsmægler.

 • Skal bilens forsikring ændres til en stilstandsforsikring.

 • Skal bilen henstilles en vis distance fra hovedaktionærens private bopæl og i øvrigt ikke benyttes i perioden.

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...