Den store vinterdæk-test

Kan det betale sig at købe discount-dæk? Læs denne tilbundsgående test af 3 kendte kvalitetsdæk og et discount-dæk til halv pris.

26. november 2019 af Bil Magasinet

Hvor får du de bedste vinterdæk? Det er et vanskeligt spørgsmål, som har enorm betydning for, hvor sikkert du kommer rundt på landevejene i vinterhalvåret. Derfor skriver Bil Magasinet hyppigt om dæk, men det er et vanskelig emne at drage konklusioner på, fordi dæktests er tidskrævende og ikke mindst dyre at lave.

I år har vi allieret os med vores svenske søstermagasin, Teknikens Värld, der til gengæld har mange års erfaring med netop at teste vinterdæk. De dæk, man benytter i Sverige, er dog af en anden type, som egner sig til hårdere vintre end de vinterdæk, vi benytter i Danmark. I år har vi i samarbejde med svenskerne taget fire “dansker”-dæk med af den centraleuropæiske type, som er dem, vi benytter her til lands.

Det er første gang, vi gør det, og vi har derfor sendt dæk fra tre af de mest kendte mærker med. De kommer fra henholdvis Continental, Michelin og Goodyear, men vi har også givet dem et discountdæk fra Delinte med, så vi kan se forskellen på et dæk, der koster det halve af de kendte kvalitetsdæk.

Konklusionen er overraskende. Det kinesiske dæk gør det forbavsende godt i rigtigt vintervejr, men de er ikke så gode til det kompromis af vejr-situationer, som er hverdag i Danmark i vinterhalvåret.

Indhold: 

Vinterdæks bremseevne

Sådan kører vinterdækkene på vejen

Akvaplaning på vinterdæk

Vinterdæk i elgtest

Komforten på vinterdæk

Rullemodstand på vinterdæk

Testresultat 


Dækdimension

Dækdimensionen vi tester er 225/50R17, som efterhånden er normal på mange nye biler. De er også af en størrelse og profil, hvor det er nødvendigt at skifte fra sommer til vinterdæk, da sommerdækkene vil gøre det markant dårligere i vinter. Testbilen er en Volvo V60.

Vinterdæks bremseevne

Dækkets bremseevne er helt essentiel, og skal du prioritere én egenskab ved et hvilket som helst dæk, er bremseegenskaberne absolut det vigtigste. Udviklingen af nye dæks ​​bremseevner er konstant, og der sker hele tiden fremskridt. Hver gang et af de større dækproducenter har et nyt dæk klar, er bremseevnen blevet bedre.

Forbedringerne skyldes dels optimering af gummiets evne til at bide i underlagt, men det skyldes nok så meget dækkets evne til at læse og udnytte, de nye bilers forskellige komponenter i dagens komplekse bremsesystemer.

I sidste ende er det samlet set kombinationen af mange elementer, der afgør dækkets præstationer.

Så meget desto mere overraskende er det, at det kinesiske discountdæk fra firmaet Delinte gør en usædvanlig god figur. Faktisk opnår dette dæk en forbløffende god balance mellem vinteregenskaber og ydeevne – specielt når der er sne eller is på vejen. Her må man sige, at det er helt godkendt på det område.

Når vi bevæger os fra is og videre til sne og vådt føre, er det tydeligt, at nogle af kvalitetsmærkerne begynder at vise kløer. Det er her, de virkelig kommer til deres ret, og billedet fortsætter, når underlaget bliver helt tørt. Her er Michelin og Goodyear-dækkene bedst og scorer derfor begge 10 point i den disciplin.


Resultat af vinterdækkenes bremseevne

Målingerne af bremseegenskaberne er foretaget med Teknikens Världs testudstyr, som er det samme, der bruges til målinger ved almindelige test. Målingerne er taget over to omgange på forskellige tidpunkter af året, så det bliver muligt at måle både på sne- og isbelagt vej og på tør og våd vej.

Sådan kører vinterdækkene på vejen

Det er på vejegenskaberne, at de kinesiske dæk falder igennem. Modsat de tre kvalitetsdæk, gør Delinte en rigtig fin figur i de glatte discipliner, og ved den simple bremsetest, men de kæmper for at holde på formerne, når vejen begynder at sno sig, og ikke mindst når underlaget bliver mildere. Det er her, det bliver vigtigt for os danskere, fordi de mildere forhold er med til at simulere, hvad vi i Danmark oplever i størstedelen af vinteren. De tre kvalitetsdæk udmærker sig tydeligt ved, at de hver især har større styrker under flere typer af vejr.

Kørsel på vej er en af de tests, der kræver stor omhyggelighed for at få brugbare resultater. Testen forgår i to afdelinger to forskellige steder i Sverige.

Testen på vej belagt med sne og is foretages på lukket bane i Arvidsjaur, som ligger lige syd for polarcirklen i Sverige, hvor mange bilmærker laver vintertest af nye bilmodeller. Vores test foregår i februar, hvilket betyder, at temperaturen kan krybe ned på minus 20 grader. Test på vådt underlag foregår på et testanlæg ved Gislaved i Sverige i april måned. Vådtesten sker med kontrolleret overrisling, så underlaget altid har den samme mængde vand på overfladen.

I sne klarer Delinte sig overraskende godt, mens det falder helt igennem i vådt føre.


Resultat kørsel på vej

I den samlede vurdering af dækkene vægtes test af bremse- og kørsel på vej tungere end de andre kategorier, fordi det har stor betydning for helhedsindtrykket af et dæk. Derfor fordeles her 20 point frem for 10 point som i de øvrige kategorier. 

Akvaplaning på vinterdæk

Akvaplaning er et udtryk for, hvornår en våd overflade isolerer dækkets trædeflade fra underlaget. Når det sker, mister dækket evnen til at styre bilen, og oplevelsen bag rattet er ganske enkelt, at man mister kontrollen over bilen. Det er som at køre på is. Jo hårdere gummiet i dækkets trædeflade er, og jo mere åbent dækkets mønster er, jo mere vand kan dækket fortrænge og dermed bevare kontakten til underlaget.

I den henseende har vinterdækkene en indbygget fordel i forhold til sommerdæk, fordi de typisk er designet med et mere åbent mønster. De centraleuropæiske vinterdæk gør det derfor ofte bedre end de vinterdæk, der er designet til et hårdere vinterklima, når det gælder kørsel på våd vej. Netop fordi de har et tættere mønster.

Måleresultaterne opgives i km/t som et udtryk for, hvornår dækkene mister forbindelsen til vejen. Det er en vanskelig test at udføre og for at kunne sammenligne bedst muligt, er det afgørende, at alle indstillinger på både underlag og bil er de samme, og at testbilen spores efter hvert hjulskifte.

I denne test falder de kinesiske dæk helt igennem. Det er en ret alvorlig situation, netop fordi chaufføren her oplever helt at miste kontrollen over bilen, ofte med kort varsel ved høje hastigheder. På dette område adskilles de tre kvalitetsdæk indbyrdes kun af decimaler. I praksis er de tre stort set lige gode, hvorfor de også modtager samme karakter i diciplinen.


Resultat af akvaplaning

Testen foregår ved kørsel i en vanddybde på ni mm. Værdierne registreres under acceleration. Hastigheden regis-treres, når de trækkende hjul roterer 15 pct. hurtigere end bilens faktiske hastighed

Vinterdæk i elgtest

Elgtesten blev verdensberømt, da vort svenske søstermagasin, Teknikens Värld, væltede med en Mercedes A-klasse under en undvigemanøvre. Det skete umiddelbart efter, modellen blev præsenteret i 1997, og det resulterede i, at Mercedes måtte hjemkalde alle de solgte biler og montere ESC-systemer i dem som standard.

Elgtesten har sit navn, fordi den prøver at simulere, at en chauffør skal undvige en elg gennem et vognbaneskift. Først til venstre og derefter til højre for at komme tilbage i sin egen bane. Elgtesten adskiller sig fra den standard af undvigetest, som oprindeligt blev brugt af de store bilfabrikker, ved at være længere, og der er også længere vej mellem de to punkter, hvor chaufføren skifter vognbane. Det gør, at testen kan gennemføres med højere hastigheder, end de snævre undvigemanøvrer, som blev brugt af bilfabrikerne førhen.

Resultatet opregnes i km/t, og tallet er et udtryk for, hvornår bilen begynder at skride ud. Vinterdækkene gennemfører denne test på tør vej. Testen illustrerer i særlig grad, hvordan vinterdækkene klarer sig under ekstreme situationer i koldt men klar vejr. Forskellen mellem bedste og dårligste dæk er på bare fire km/t. I praksis opleves forskellen dog som stor – både fra bag rattet, men især også, hvis situationen skulle opstå i virkelighedens verden.

Resultat af elgtest

Elgtesten er en fast del af testarbejdet med alle biler hos Teknikens Värld, og således også i vinterdæktesten. Egentlig er testen dog designet til at undersøge bilers dynamiske egenskaber i andre sammenhænge. 

Komforten på vinterdæk

Komfort er et vidt begreb, når det gælder dæk, og det dækker over mange del-­elementer.

Retningsstabilitet er vigtigste. Dækkene skal sikre, at bilen kører lige ud ved en konstant hastighed uden, at du hele tiden skal justere på rattet. Men der skal også falde en grundlæggende ro i bilen, og kommunikationen fra underlaget skal give rattet en fast og præcis tyngde.

Testen af komfort foregår på mange typer underlag. Her køres både på grus og asfalt af forskellige typer – fra det helt grove og hullede til det glatte og lækre.

Desuden vurderes støjen fra dækkene. Teoretisk set burde støjen kunne måles, men det viser sig vanskeligt, fordi dækstøj kommer fra frek­venser, som opleves anderledes, end målinger indikerer, og mange andre faktorer spiller også ind i målingen, som vil gøre den for upræcis.

Derfor er komforttesten den eneste testdisciplin som udelukkende evalueres subjektivt af testholdet. Reelt er forskellen mellem de testede dæk dog beskeden. Michelin scorer bedst i denne kategori, men det dårligste dæk, Delinte, er ikke langt bagefter.

Koden til et brugbart resultatet er utallige gentagelser under identiske forhold. Der er altid to passagerer i bilen under komforttesten, og ved evaluering bruges et vurderingsskema, med 10 underpunkter, som danner baggrund for vurderingen.


Resultat af komforttest

Vurderingen af dækkenes komfortegenskaber er subjektiv. En chauffør og en passager vurderer dækkene på 10 punkter, der hver får en karakter fra 1 til 10.

Det samlede resultatet munder ud i en karakter, der ligger på mellem 1 og 10. Testen foregår på almindelig vej i testbilen. I Teknikens Världs vinterdæktest, er det de samme to personer, der har foretaget denne test hvert år siden 2004.

Vejen til en god komforttest er, at gentage bilens opførsel, dvs. altid køre på samme måde. Derfor bruges fartpiloten også ivrigt, da den er medvirkende til at skabe så ens betingelser som overhovedet muligt.

Rullemodstand på vinterdæk

Omkostningerne til brændstof er vigtig for din pengepung – men også for klimaet, da brændstofforbruget kan omsættes direkte til udledning af CO2. Af den grund er dækkenes rullemodstand vigtig. Forskellen mellem de dæk, som ruller lettest eller tungest af de fire er på kun 2,09 pct. Det lyder ikke af meget. Over 30.000 km udgør det en merudgift til dig på omkring 700 kr. i brændstof. Det lyder ikke af meget, men set i forhold til dækkenes forskel i pris er det faktisk relativt meget.

I denne test er det Goodyear-dækkene der gør den pæneste figur på det punkt med et forbrug på 17,479 km/l, mens de kinesiske Delinte-dæk indtager andenpladsen med 17,400 km/l. Continental og Michelin opnår præcis samme forbrug.

Forbruget måles på en given rute som gennemkøres med alle dæk og med referencedæk. Testholdet holder nøje styr på tid og hastighed, så vilkårene for hvert dæk er præcis de samme. Selve forbruget aflæses via bilens egen forbrugsmåler, men for at få det præcise forbrug ned til tre decimaler, aflæses det direkte i bilens computer via OBD-stikket, som er det værkstedet også bruger, ved reparation af bilen.

Dækkenes rullemodstand er i øvrigt et parameter, som skal opregnes i deklareringen af dækkene. Alle vinterdækkene i denne test er klassificeret som værende i gruppe “A”.


Resultat af rullemodstand på vinterdæk

Brændstof-målingen udføres på tør vej. Testen udføres i en et kontrolleret miljø efter samme mønster hver gang og med flittigt brug af referencedæk, mellem mållingerne, for at sikre, at målingerne af de forskellige dæk er helt identisk fra gang til gang.

Bil Magasinets testvinder

Continental WinterContact TS 860

Pris pr. dæk: 1.195 kr.

Antal point: 102

Konklusion

Continental’s WinterContact TS 860 er en fast bestanddel af toppen af vinterdæktest over de seneste år, og igen i år indtager det førstepladsen, omend den på point deles med Michelin. Som hos franskmændene er det først og fremmest evnen til at kombinere gode egenskaber på mange forskellige typer underlag, der adskiller Continental fra resten af flokken.

Michelin Alpin 6

Pris pr. dæk: 1.252 kr.

Antal point: 102

Konklusion

Michelin Alpin 6 placerer sig tæt op ad konkurrenten fra Continental. Kun decimaler adskiller dem i de discipliner, som gør dem til vellykkede dæk under mange af de forhold, en dansk vinter kan byde på. Derudover brillerer dækket med en fremragende komfort. Dækket er testens dyreste, men Michelin plejer typisk at kunne holde til flere km end konkurrenterne.

Goodyear UltraGrip Performance Gen-1

Pris pr. Dæk: 957 kr.

Antal point: 100

Konklusion

Goodyear Ultragrip bygger på mange års erfaring med denne dæktype, og det har god balance mellem tør- og vådvejsegenskaber og egenskaberne på sne og is. Faktisk leverer dækket testens dårligste resultatet ved opbremsning på is, men de gør en særdeles god figur i akvaplaningstesten. Desuden er det forholdsvis billigt. Dækket giver god værdi.

Delinte WD6

Pris pr. dæk: 512 kr.

Antal point: 98

Konklusion

Kinesiske Delinte overrasker ved at have særdeles fine egenskaber på sne og is, hvor det overgår konkurrenterne. Prisen betales dog på tør og våd vej, hvor det til gengæld falder igennem i forhold til konkurrenterne. Det gør, at Delinte ofte ikke vil være et godt valg til de mildere danske vintre. Skulle vi få en hård en af slagsen, vil det tilgæld være rigtig fint at vælge Delinte.

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...