Pitstop ved dieselhanen
Pitstop ved dieselhanen

Den danske tankstationer skal fremover sælge benzin, diesel, gas, fyringsolie, brint, strøm og meget andet. Derfor skifter de navn til energistationer.

© Søren Juul

Slut med tankstationer – nu hedder det energistationer

"Tankstation" signalerer lugt af benzin og diesel og oliepletter på asfalten. Fremover vil branchen bruge det mere tidssvarende 'energistation'

29. juni 2018 af Steen Bachmann

I fremtiden skal energi til transport i stigende grad komme fra vedvarende energikilder, og benzin og diesel vil med tiden gradvist blive erstattet af alternative energiformer.

Brancheorganisationen for tankstationer, Energi- og olieforum, har derfor skiftet navn til Drivkraft Danmark.

"Benzinstationer vil med tiden ganske enkelt blive til energistationer. Vi skifter navn til Drivkraft Danmark for at understrege vores rolle i den grønne omstilling af den danske transportsektor," siger direktør i Drivkraft Danmark. Jacob Stahl Otte.

Leverer meget andet end olieprodukter 

Er olie blevet tabu i 2018?

"Mange tror, at vi kun leverer olie og benzin. Det er forkert. Vores medlemmer leverer drivkraft til transport - ikke bare ét bestemt drivmiddel. Det gælder nu, men i endnu højere grad fremover. Vi sælger i dag langt mest benzin og diesel iblandet biobrændstoffer – det er det, kunderne efterspørger. Men vi tilbyder også el, brint, metanol og biogas og er i bund og grund distributører af energi til transport både nu og i 2050."

Ingen vil købe naturgas fra Nordsøen

Når der allerede eksisterer et landsdækkende net af naturgas fra Nordsøen, hvorfor kan man så ikke købe det på danske tankstationer – alle større bilproducenter tilbyder jo gasdrevne biler?

"Det korte svar er, at der ikke er nogen efterspørgsel efter det. Samtidig er naturgasnettet langt fra landsdækkende, ligesom vores tankstationer. Derfor ser vi i højere grad flydende gas som en mulighed, da den kan distribueres over hele landet. Vi tror på, at biogas kan få en større rolle i den tunge transport, men det er som altid vigtigt at have forbrugerne i centrum og ikke systemet. Vi skal ikke udbygge med gas i transporten for gasnettets skyld, men fordi det kan give mening for forbrugerne, klimaet og samfundsøkonomien." 

Fortsat diesel i hanerne

Hvornår lukker I for hanerne til dieselolie?

"Diesel tilbydes på stationer så længe, der er en efterspørgsel efter det. Diesel er et meget effektivt produkt – især til de lange ture og i den tunge transport. Lige nu ser vi en voldsom udvikling af dieselteknologien, som betyder, at de nye EURO 6d dieselbiler næsten ikke udleder skadelige stoffer – heller ikke når de kører på vejene. Når vi så samtidig iblander flere og bedre biobrændstoffer, kan dieselbiler faktisk gøres CO2-neutrale. Derfor vil dieselteknologien formentlig være en del af fremtiden i samspil med de øvrige teknologier."

Hvordan lokker man kunderne tilbage til kioskerne ved tankstationerne - nu er der snart ikke flere rygere, og folk køber ikke længere aviser i løssalg?

"Med god kaffe og convenience" I de seneste ti år er det faktisk lykkedes for vores medlemsvirksomheder at hæve omsætningen pr. butik med mere end 20 procent på trods af liberaliseringen af lukkeloven i 2012. Branchen er i den grad omstillingsparat og hele tiden i gang med at udvikle deres koncepter og sortiment, så det passer til moderne mennesker på farten."

Jacob Stahl Otte, Drivkraft Danmark
Jacob Stahl Otte, Drivkraft Danmark© PR

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...