© bilmagasinet.dk

Staten taber IKKE penge på leasing

.. tværtimod står staten alt i alt til at tjene på billeasing, mener leasingselskaberne

9. december 2010 af Bil Magasinet

Der er i den seneste tid blevet tegnet et misvisende billede af, at billeasing udgør et ”skattehul” til skade for staten. Påstandene om et skattehul bygger imidlertid på mangelfulde beregninger, og i mange tilfælde vil leasing give staten større indtægter end ved køb.

Faktum er, at ordningen om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift har indbygget en ”strafrente”, som udligner likviditetsforskydningen og gør ordningen neutral for statskassen. Renteudgiften er ikke fradragsberettiget.

I den seneste tids kritik af leasingselskaberne glemmes det, at når der alene betales forholdsmæssig registreringsafgift, må bilen kun anvendes i den aftalte, kortere leasingperiode. Derefter skal der betales ny afgift. Det kan derfor på ingen måde sidestilles med køb.

Staten taber ikke penge på leasing
"Hvis man fx tre på hinanden følgende gange leaser en ny bil for tre år af gangen vil man samlet set have betalt 17 pct. mere i registreringsafgift end ved køb af en tilsvarende bil. Og da leasing helt overvejende sker ved nye biler, vil staten over tid faktisk kunne få større indtægter via denne ordning end ved køb," siger dir. Christian Brandt, Finans og Leasing.

Faktum er, at leasingselskaber helt retmæssigt kan indregistrere på baggrund af mindstebeskatningsprisen, da der er tale om et driftsaktiv. Det samme gælder for bilforhandleres såkaldte ”demobiler”. Da leasingselskaberne har en meget stor ”indkøbspower” som nogle af landets absolut største bilkøbere, må det i øvrigt antages, at deres fakturapris ligger meget tæt på mindstebeskatningsprisen. Skulle denne antagelse mod forventning være forkert, bør man overveje at se på grundlaget for fastsættelse af mindstebeskatningspriserne.

"Når det er fokus på det nu, skyldes det nok, at leasingselskaberne først de senere år er blevet bekendt med denne mulighed kombineret med, at leasingselskaberne har presset på over for importørerne for at få adgang til oplysninger om mindstebeskatningsprisen. Det er udtryk for konkurrence og et naturligt ønske om at give kunderne de bedst mulige priser, siger Christian Brandt. Han tilføjer, at det er en udbredt misforståelse, at indregistrering på baggrund af mindstebeskatningsprisen har noget med ordningen om forholdsmæssig registreringsafgift at gøre.

Faktum er, at ved privat billeasing, har staten indtægter på moms af leasingydelserne. Indtægter som staten ikke har ved ”normal” lånefinansiering af købet eller et kontant køb.

Så samlet ser er der på ingen måde tale om et skattehul. Tværtimod er der sædvanligvis (eller ofte) et større provenu til staten ved privat billeasing.

"Privat billeasing er i stærk vækst. I takt med at flere og flere vælger denne finansieringsform vil statens indtægter stige som følge af momsbetalingen," siger Christian Brandt.

Kilde: Autoupdate

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...