3 vigtige ting, du skal huske efter en trafikulykke udlandet

Er du indblandet i en trafikulykke i udlandet, så er der 3 vigtige råd, der er strengt nødvendige at huske - ellers kan det blive en dyr fornøjelse.

6. marts 2020 af Bil Magasinet

I EU var der i 2017 et gennemsnit på 49 trafikdræbte pr. en million indbyggere. Men der er store forskelle mellem de enkelte lande. De sikreste lande er Sverige (25 trafikdræbte pr. en mio. indbyggere), England (27), Holland (31) og Danmark (32). De farligste er Rumænien og Bulgarien med over 80 dræbte pr. en mio. indbyggere.

Det er vigtigt at få dokumenteret en ulykke i forhold til erstatning og ansvar. Men når man lige har været ude for en ulykke, er det ikke så let at holde hovedet koldt. Og når ulykken sker i udlandet eller med udenlandske turister i Danmark, er det endnu vanskeligere at få de rette informationer på plads.

Derfor har UlykkesLinjen samlet en række meget simple råd, som er gode at huske på, i tilfælde af en ulykke. Hvis du kommer ud for et trafikuheld, så grib som minimum den mobiltelefon, som du altid har ved hånden og dokumenter med fotos.

Det skal du huske, hvis du er ude for et trafikuheld i udlandet Kilde: dfim.dk

Hvis du har været ude for et færdselsuheld i udlandet og ikke selv er ansvarlig for uheldet, er det vigtigt at få disse oplysninger om modparten:

  • Navn

  • Navn på forsikringsselskab

  • Registreringsnummer

  • Nationalitet på bilen

  • Mærke og model på bilen

  • Dato, sted og land for uheldet

  • Navn + adresse på evt. vidne(r)

Hvis modparten kører i lastbil med trailer, er det også vigtigt at få registreringsnummeret på hovedvognen.

Du kan med fordel udfylde den internationale skadeanmeldelsesblanket (på dansk hhv. engelsk) og underskrive den sammen med modparten. Dine oplysninger eller blanketten skal du videregive til dit forsikringsselskab, når du anmelder skaden.

Nummerplade, skader og kørekort er vigtige motiver

”Det er absolut bedst at få navn, e-mail og telefonnummer fra vidner, myndigheder og modpart ved en ulykke. Men vi ved fra vores samtaler med ulykkesramte, at især på ferien er det svært, når der er sprogbarrierer og forvirring om regler. Derfor siger vi nu: Grib i det mindste mobiltelefonen og tag fotos på ulykkesstedet. Det kan f.eks. være billeder af en modparts bil, hvor nummerplade og model er synlig, et uheldssted eller billeder af specifikke skader. Man kan også spørge, om man må tage et foto af modpartens og vidners kørekort eller id. På den måde kan man finde dokumentationen sidenhen, og det kan være afgørende for erstatning”, siger projektchef Mette Lundstrøm Jørgensen fra UlykkesLinjen.

Nej, det lægetjek kan IKKE vente, til du kommer hjem fra ferien

Ved alvorlige skader er det naturligvis vigtigt at ringe efter hjælp. I hele EU er alarmnummeret 112. I tilfælde af mindre akutte smerter eller mistanke om personskade, kan det virke oplagt at vente med at blive undersøgt, til man er hjemme fra ferien igen. Men hvis skaderne skal anerkendes af forsikringsselskabet, er det vigtigt, at dine skader så hurtigt som muligt bliver beskrevet grundigt af en læge. Forsikringsselskabet, hvor man har sin rejseforsikring, bør derfor kontaktes, så de kan finde et relevant sted i området, hvor man kan blive undersøgt og evt. behandlet.

Ved personskade efter ulykke i udlandet

Du kan få behandlet din skadesag herhjemme, hvis du har været involveret i et færdselsuheld i udlandet – og du ikke selv har skylden. Dette gælder for færdselsuheld i et EU/EØS-land. Alle forsikringsselskaber i disse lande har en skaderepræsentant her i Danmark. 

Denne danske repræsentant skal herefter videreformidle dit krav til det udenlandske selskab. Du skal som skadelidt være opmærksom på, at uheldet skal opgøres efter skadelandets love og erstatningssummer.

Hvis du er ansvarlig for uheldet

Du skal oplyse modparten om dit forsikringsselskab og evt. udfylde den internationale skadeanmeldelsesblanket (for engelsk udgave klik på link). Husk at begge parter skal underskrive.

Gratis råd og vejledning på telefonen

Hvis der opstår spørgsmål efter en ulykke, kan man altid ringe og få gratis og uvildig vejledning hos UlykkesLinjen på 36 73 20 00.

UlykkesLinjen giver gratis og uvildig vejledning for at hjælpe ulykkespatienter og deres pårørende til at tackle de udfordringer, der kan opstå efter en ulykke. Ved telefonerne sidder en erfaren gruppe af rådgivere, der kan trække på et bagland af specialister, bl.a. jurister, læger, fysioterapeuter, psykologer og ergoterapeuter, der er tilknyttet UlykkesPatientForeningen.

Initiativet til UlykkesLinjen er skabt i samarbejde mellem Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension og UlykkesPatientForeningen. UlykkesLinjen modtager økonomisk støtte fra Offerfonden og har tilbudt gratis og uvildig vejledning siden august 2015.

UlykkesLinjen har telefontid alle hverdage 9-15.

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...