© politi.dk

Nye dummebøder til danske bilister

1. januar følger nye, høje bøder til bilister, denne gang til lastbilchauffører. Argumentet er altid, at bilisterne jo bare kan overholde loven, så får de ingen bøder. Gad vide om det argument virker på cyklister?

24. december 2019

Så fik færdselsbøderne endnu et hak opad. Denne gang var det lastbilerne, der stod for skud. Hvis en chauffør kører med en lastbil eller trailer, der ikke opfylder alle lovens krav, risikerer han fra årsskiftet en bøde på 5.000 kr. mens vognmanden får en bøde på 10.000 kr. i samme ombæring

Det er jo ikke svært at argumentere for: Enhver kan forstå, at lastbilen og traileren skal være i orden. Er den det, er der jo ingen, der får bøder – længere er den ikke.

Men bøderne falder tilsyneladende også ved små fejl på køretøjerne, hvor de er helt ude af proportioner med forseelsen. Sådan er det efterhånden også med en del trafikforseelser for bilister.

Et klip i kørekortet for at tale i håndholdt mobiltelefon er måske rimeligt. Men når man også får bøde og klip for at række telefonen til sidemanden, så virker det urimeligt.

Offerfonden er en historie for sig. Flere og flere bøder pålægges et ekstra gebyr på 500 kr. til Offerfonden uanset om der er et offer indblandet eller ej. Tanken om en fond, der støtter ofre – hvad de så end er ofre for – er måske god, men hvorfor er det kun bilister, der skal bidrage til den?

Urimelig konfiskation

Jeg har tidligere pointeret det vanvittige ved konfiskation af biler. Det startede med, at bilen kunne konfiskeres, hvis føreren kørte i påvirket tilstand over en vis promille, eller ved gentagende kørsel uden kørekort – men nu gælder det åbenbart også fartforseelser.

I sig selv en vanvittig “bøde”, som økonomisk set er urimelig, ude af proportioner og helt vilkårlig. Hvis bilen er dyr, bliver det en vanvittig høj bøde sammenlignet med andre trafikforseelser.

Men selv hvis det er en bil af lav værdi, er bøden helt ude af proportioner i forhold til eksempelvis bøden for at køre beruset på cykel. Bare ikke hvis der er pant i bilen, eller bilen er lejet eller leaset, for så kan den ikke inddrages. 

Tilhører den en partner, kan den derimod godt. Det virker tilfældigt og uden anden sund fornuft, end at der skal penge i kassen. Det ligner mest af alt dummebøder.

Større bøder = lovlige cykling

Argumentet er altid, at bilejere bare kan lade være og køre ordentligt, så er der ingen, der får bøder eller konfiskeret noget som helst. Det kan man aldrig tilbagevise, men retsfølelsen fordrer sammenhæng mellem forseelse og straf.

Ser vi bort fra den, og det gør vi altså i nogle tilfælde over for bilister, så kunne det helt sikkert hjælpe på den vanvittige cykeltrafik i de store byer.

Cyklistforbundet har mange forslag til, hvordan cykeltrafikken kan indrettes bedre. Men forbundet undgår det indlysende: Det er nærmest en undtagelse, at cyklister overholder færdselsloven i de store byer. 

Det kunne man formentlig komme effektivt til livs ved at give cyklister en bøde på 3.000 kr. for at køre over for rødt, 2.000 kr. for at køre ved siden af hinanden eller 1.500 kr. for at tale i håndholdt mobiltelefon, mens de cykler. Ja, det sidste udløser faktisk en bøde, men politiet synes betydeligt mere engagerede i at fange bilister, der gør det, end cyklister.

Hvis bøderne for cyklister var større, ville politiet måske have større interesse i at håndhæve reglerne. Og det kan jo ikke være et problem for cyklisterne, for hvis de bare overholder færdselsreglerne, får de jo ingen bøder. Sådan er det i hvert fald for os andre.

Ovenstående er bragt, som klumme i Bil Magasinet #2001, ude 12. december 2019.

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...