Derfor jagter Motorstyrelsen danskere med uoriginale veteranbiler

Spørgsmålet om originalitetskrav har skræmt danske ejere af veteranbiler. Bil Magasinet har interviewet underdirektør i Motorstyrelsen, Jørgen Rasmussen, for at finde ud af hvad der er op og ned i sagen.

13. februar 2020 af Mikkel Thomsager

OBS. Artiklen opdateret kl. 14.00 med præcisering fra Motorstyrelsen. Se den i slutningen af artiklen.

Originalitetskrav, men hvad er det overhovedet?

Der er i øjeblikket heftig debat i bilkredse om de såkaldte originalitetskrav, som giver mange veteranbilsejere, nervøse trækninger. Bil Magasinet har tidligere beskrevet problematikken i vores trykte magasin. Hov, er du ikke abonnent? Det kan du da hurtigt blive ved at klikke på linket hér! Og her kommer en opsummering, som bl.a. er baseret på et interview med underdirektøren i Motorstyrelsen, Jørgen Rasmussen. Artiklen er bl.a. lavet for at præcisere nogle af de ting, Motorstyrelsen har meldt ud, da der pt. florerer mange forskellige opfattelser på nettet. Lad os komme til sagen!

Skal man betale ny afgift af sin klassiske bil, hvis den har fået en anden farve, end da den var ny? Det er et af de spørgsmål, der siden sommeren 2018 har skræmt mange ejere af biler, der er ældre end 35 år.

Det korte svar er nej, men desværre er det korte svar fulgt af forbehold. Det er nemlig grundlæggende ikke afgørende, om bilen er 35 år, men hvornår i bilens liv, der er betalt afgift af den i Danmark.

Tankesættet er, at hvis der er betalt afgift af bilen i Danmark som ny, eller inden den er fyldt 35 år, må man gøre ved bilen, hvad man vil, inden for det tekniske reglement.

Her skal man huske, at hvis biler - også nyere biler - skifter identitet, så har man altid skullet betale ny registreringsafgift. Eksempelvis hvis man bygger en Audi A3 om til en Audi S3, eller hvis man bygger en Ford 1932 om til en hot rod.

Men hvad er originalitet?

Er bilen afgiftsberigtiget som veteran, altså efter den er fyldt end 35 år, betaler du mindre i registreringsafgift, op til 40 procent af bilens oprindelige nyvognsværdi, og så vil Motorstyrelsen håndhæve kravet om, at bilen skal fremstå original.

Mange veteranbilinteresserede oplever det som en ny præcedens, og i visse tilfælde er det indlysende, at der nu arbejdes efter andre regler end tidligere. 

Motorstyrelsen mener dog, at reglerne altid har været gældende. Embedsværket har blot ikke haft mandskab til at håndhæve dem i en årrække. Det har Motorstyrelsen fået nu.

Præcis hvad originalitet er, er dog stadig uklart. Som udgangspunkt skal en veteranbil, der er afgiftsberigtiget som sådan (altså efter den var fyldt 35 år), fremstå i den stand, den havde, da modellen blev registreret som ny i Danmark.

Lige nu siger Motorstyrelsen, at man gerne må skifte farve, eller udstødning, eller karburator eller rat, eller andre simple ændringer hver for sig. Men ændrer man mange ting på en og samme bil, betragtes den ikke længere som original. Der er bare ikke faste grænser endnu. Det ligger dog fast, at større ændringer, som eksempelvis motorskifte til en anden motortype, vil kræve ny afgiftsberegning.

Ud over det vagt definerede svar om selve originaliteten, afføder den nye håndhævning af originalitetskravet 2 store problemer.

Grundlæggende problem #1

Det kan være uhyre vanskeligt, og i nogle tilfælde umuligt, at afgøre, hvornår der er betalt afgift af en bil, der er ældre end 35 år. Man kan således købe en veteranbil i god tro, for efterfølgende at få en regning på ny afgift.

Motorstyrelsen oplyser, at afgiftsberigtigelse kan ses i Motorregistret, hvis der er tale om køretøjer, der er registreret efter den 6. juni 2012. Oplysninger om ældre køretøjer kan man få ved at henvende sig til Motorstyrelsen. 

Det kan dog hurtigt blive en kæmpe opgave, hvis alle handler med veteranbiler i Danmark fra og med nu skal tjekkes med Motorstyrelsen, inden de kan effektueres.

Derudover har Motorstyrelsen problemer med at finde oplysningerne på ældre biler i forhold til, hvornår der er betalt afgift af dem, ligesom det grundlæggende kan være svært at afgøre, hvad der var originalt på en ældre bil, da den var ny.

Grundlæggende problem #2

Bliver en veteranbil pålagt ny afgift, er bilen økonomisk fanget i Danmark. Du kan nemlig ikke få afgiften retur ved eksport.

I 1991 vedtog man, at veteranbiler kun skulle pålægges en symbolsk afgift ved import. I forarbejdet til loven nævnes 5.000 kr.

Siden har EU pålagt Danmark, at refundere registreringsafgiften ved eksport af almindelige brugte biler, men veteranbiler blev undtaget fra denne regel under henvisning til, at afgiften var symbolsk.

Men den symbolske afgift er gradvist hævet siden da – i første omgang administrativt – men vedtaget ved lov i 2017, er den nu er oppe på 40 pct. af bilens oprindelige nyvognsværdi, men stadig uden mulighed for refusion ved eksport. I de tilfælde vil pengene være tabt.

Det er i sig selv et problem for nyere veteraner. Men det kan blive et endnu større problem, hvis en veteranbil bliver erklæret uoriginal. Så skal der nemlig betales fuld afgift af den, som var den en nyere brugt bil, op til 100 procent af nyvognsprisen, hvilket kan være en betydelig afgift. Men man kan stadig ikke få afgiften retur ved eksport.

Uanset hvad, der er årsagen til en ændring af en bils afgiftsstatus, skal man altid betale hele den nye afgift. Man kan ikke nøjes med differencen. 

Præcisering fra Motorstyrelsen

Efter denne artikel blev offentliggjort, har Motorstyrelsen præciseret over for Bil Magasinet, at man i forbindelsen med udarbejdelsen af en vejledning på området vil slå fast, at en farveændring på en veteranbil aldrig vil indgå i overvejelser om originaltet.

Motorstyrelsen oplyser i samme ombæring, at man er i færd med at udarbejde en vejledning, der fastlægger retningslinjer for, hvordan originalitetskravet skal tolkes. Vejledningen ventes offentliggjort inden udgangen af marts.

Hvad er Motorstyrelsen?

1. juli 2018 blev Skat splittet op i 7 styrelser, hvoraf alt om biler blev langt ind i Motorstyrelsen, der har til huse i Aalborg. Målet var at samle kompetencer omkring alle bilafgifter et sted og samtidig mande styrelsen op, så den kan klare opgaven i forhold til service og kontrol.

Det sidste har givet den nye enhed overskud til mere udfarende arbejde, og det fik en del opmærksomhed i sommeren 2018 ikke mindst i forhold til originalitetskravet, da der pludselig blev foretaget aktioner ved bilarrangementer, hvor flere veteranbilejere kom i klemme, da deres biler ikke fremstod originalt. 

Motorstyrelsen har hovedsæde i Aalborg og har Motorekspeditioner i Aalborg, Odense, Aarhus og Høje Taastrup. Styrelsen beskæftiger i cirka 350 medarbejdere, hvoraf hovedparten arbejder på hovedkontoret i Aalborg.

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...