© Getty

Undersøgelse: 70 pct. af de farligste ulykker kunne have været undgået

Vejdirektoratets ulykkesstatistik viser, at frontalkollisioner udgør 22 procent af samtlige trafikulykker med dødeligt udfald i Danmark. En ny undersøgelse afdækker en makaber sandhed, der vidner om et for lavt sikkerhedsniveau på de danske veje.

8. oktober 2022 af Emil Winter

Trafikuheld undersøges

I perioden fra 2017 - 2021 forekom 472 frontalkollisioner på de danske veje. Siden har Havarikommissionen for Vejtrafikulykker undersøgt 28 af de mest alvorlige frontalkollisioner. I de 28 undersøgte ulykker mistede 17 mennesker livet, ligesom 13 kom alvorligt til skade, og 43 mennesker slap med mindre skrammer.

Undersøgelsen er nu tilendebragt, og resultaterne er mildest talt chokerende. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker konkluderer nemlig, at majoriteten af ulykkerne kunne have været forhindret, hvis de menneskelige og/eller sikkerhedsmæssige forhold have været i orden. Det er særligt opsigtsvækkende taget i betragtning, at frontalkollisioner er blandt de mest fatale ulykkestyper på de danske veje 

Menneskelige forseelser går igen

Blandt synderne, når det kommer til frontalkollisioner, er førerens tilstand i ulykkesøjeblikket en af de mest gennemgående. Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers undersøgelse viser nemlig, at uopmærksomhed, træthed og sågar søvn var medvirkende faktorer i over halvdelen af ulykkerne.

Mere præcist konkluderer de, at halvdelen af ulykkerne skete som et resultat af, at føreren enten var distraheret, sad i sine egne tanker eller var på søvnens rand. Kommissionen påpeger yderligere, at trætheden ikke har været forårsaget af lang tids kørsel, da ingen af ulykkerne indtraf senere end halvanden time efter påbegyndt kørsel. 

Bedre sikkerhedssystemer kunne have forebygget dødsfald

Det er Haverikommissionen for Vejtrafikulykkers vurdering, at helt op mod 70 pct. af samtlige frontalkollisioner i undersøgelsen kunne have været forhindret ved hjælp af en vognbaneassistent (et såkaldt ‘Emergency Lane Keeping system’, som du kan læse mere om her).

Vognbaneassistance, som det kendes fra en nyere biler med højt niveau af sikkerhedsudstyr, forhindrer de sløsede vognbaneskift, der ifølge kommissionens undersøgelse ofte er skyld i frontalkollisioner. Rattet drejes nemlig aktivt tilbage, hvis bilen begynder at krydse vejstriberne uden at signalere ved blink først. 

Endvidere vurderes det, at såkaldte ‘rumleriller’, der skaber en rystende effekt i kabinen, når man kører over dem, ville kunne have forebygget 40 pct. af de undersøgte kollisioner. Overordnet tegner undersøgelsen et billede af, at det generelle sikkerhedsniveau i de danske biler såvel som de danske veje ikke er tilstrækkeligt. 

Mens vognbaneassistent allerede findes i mange nyere biler, bliver det EU-lovpligtigt på nye biler pr. juli 2024. 

Simpelt idioti har kostet liv

Men sikkerhedssystemer og rumleriller kan ikke forebygge alle ulykker. I cirka en fjerdedel af de undersøgte ulykker var den forårsagende faktor, at føreren, der krydsede midterlinjen, var påvirket af narko, alkohol eller sanseslørende medicin. Det taler ind i en uheldig tendens, hvor simpelt idioti forøger risikoen, der er forbundet med at begå sig i trafikken.

Kommissionen påpeger også, at faktorer som forkert eller mangelfuld brug af sikkerhedsselen forværrede skaderne i flere af ulykkerne. Ligeledes havde overskridelse af hastighedhedsgrænsen adskillige gange en tilsvarende konsekvens, og i to konkrete tilfælde af de 28 var ulykken ikke hændt, hvis føreren havde overholdt hastighedsgrænsen.

Bil Magasinet bragte for nyligt en klumme, der beror på en anden farlig tendens i trafikken. Den kan du læse her!

Havarikommissionens gode råd til trafikanterne

 • Hav hele tiden fokus på kørslen – også på en landevej, som kan opleves ukompliceret
 • Reager på træthed
  • Ved udtalt, vedvarende træthed: Vælg anden transport eller tag som minimum en powernap på 15-20 minutter.
  • Ved momentan træthed: Hold ind på en parkeringsplads eller lignende og bevæg dig lidt
 • Vælg så vidt muligt en bil med vognbaneassistent
 • Hvis en modkørende er på vej over i din vognbane
  Der er forskel på de enkelte situationer, og der kan ikke gives en universel anvisning. Generelt anbefales:
  • Slip speederen og vær klar til at undvige/bremse, hvis der er tegn på, at en modpart er på vej over i din vognbane.
  • Undvig om muligt mod højre og brems hårdt, hvis der ikke længere er tvivl om, at modparten vil komme over i din vognbane.
 • Overhold hastighedsgrænsen og brug selen korrekt – det begrænser personskaderne

Fra Haverikommissionen.

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...