© A. Hansen

Politiet: Sådan går vi frem, når vi ser en tunet bil

Tuning/stylingmiljøet opfatter ny politi-fremfærd mod dem som provokerende. Politikommissær forklarer, hvorfor og hvordan politiet arbejder i tilbageholdelse af tunede biler.

20. maj 2022

En ny lov giver politiet ret til at tilbageholde en bil, som de formoder forurener for meget i forhold til bilens fabriksopgivelser. 

Loven trådte i kraft 1. januar 2020, hvorefter køretøjer, der er under mistanke for manipulation af køretøjets forureningsbegrænsende udstyr, eksempelvis at katalysatoren er fjernet, kan eskorteres til et autoriseret mærkeværksted, der kan konstatere, om politiets mistanke er begrundet.

Håndhævelsen af loven har skabt mistro og modvilje mod politiet tuning/stylingmiljø.

Politiet pointerer dog, at de blot håndhæver loven, som den står skrevet.

Politikommissær Jørgen Christensen er leder af Færdselsafdelingen ved Midt- og Vestjyllands politi, der i år hidtil har haft 17 sager med tilbageholdelse af biler, der har været manipuleret i det forureningsbegrænsende udstyr.

Tjekket af specialist i Jylland

Jørgen Christensen forklarer om fremgangsmåden:

”Hvis en betjent får mistanke om, at der er foretaget ulovlige konstruktive ændringer som indvirker på bilens emission, kan han stoppe bilen. Herefter foretager betjenten en undersøgelse af bilen på stedet, og bliver betjenten bekræftet i sin mistanke, beder han føreren køre med til et autoriseret værksted, som bekræfter eller afkræfter, om mistanken er korrekt.

Er det tilfældet, bliver bilens motorstyringsenhed afmonteret og taget i politiets varetægt. Vi sender den til en specialist i Jylland, som er i stand til at konstatere, om den er ulovligt programmeret, så bilen yder og forurener mere end fabrikken foreskriver. 

Er det tilfældet meddeles det ejeren, at han/hun skal sikre, at bilen bringes i lovlig stand med en ny motorstyringsenhed, inden bilen igen kan udleveres fra det autoriserede værksted.

Bilejeren betaler

"Alle omkostningerne påhviler bilisten. Hvis ikke der påvises ulovligt indhold i motorstyringsboksen, påhviler udgiften politiet, men hidtil har alle 17 køretøjer i vores politikreds været ulovligt manipuleret”, forklarer Jørgen Christensen.

Ifølge ham er nogle få af de 17 biler, politiet i Midt- og Vestjylland har stoppet i denne anledning, stoppet uden for autoriserede værksteders almindelige åbningstid. I de tilfælde har politiet foranlediget, at bilen transporteres væk og køres i politiets forvaring, for undersøgelse den efterfølgende dag.

Alle de stoppede biler, er stoppet enkeltvis, når en betjent tilfældigt har set en bil, han finder interessant og altså ikke i forbindelse med træf og lignende. Jørgen Christensen vil dog ikke afvise at det kan ske, ligesom han ikke vil afvise, at man stopper andre end biler fra tuningsmiljøet.

”Særlig høj eller anderledes støj fra en bil vil vække en betjents mistanke, uanset bilens alder og udseende. Vort mål er at håndhæve færdselslovene, og vort budskab er at man skal tænke sig grundigt om, før man bevidst manipulerer med en bils forureningsbegrænsende udstyr,” forklarer Jørgen Christensen.

Må ikke tilbageholde for støj

Politiet mener, at domstolene har godkendt politiets beslaglæggelser, samt at det er et autoriseret værksted, der bringer køretøjet tilbage til lovlig stand med hensyn til forurening. 

Politiet må dog ikke tilbageholde en bil under henvisning til støj alene, men kan fx sende et køretøj til syn for at få kontrolleret udstødningssystemet.

De nye reglerne om tilbageholdelse håndhæves kun over for biler med forureningsbegrænsende indretninger. Det vil reelt sige biler med katalysator/partikelfilter, der i blev indført fra 1990 i Danmark.  

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...