Steen Fredsøe Sørensen, der står for driften af Motorsport Center Fyn.

Motorsportscenter taget som gidsel af naboer

En gruppe borgere benytter miljølove til at forhindre åbning af et færdigt og godkendt motorsportscenter ved Odense.

26. september 2022 af Mikkel Thomsager

Motorsport Center Fyn åbnede et nyt, flot, godkendt center uden for Odense i begyndelsen af 2020, kun for at lukke det igen den 23. december samme år. 

I mellemtiden mente en biolog at have set æg fra dyrearten Stor vandsalamander i den lille sø, der ligger på motorsportscentrets område, og da den er fredet, var det nok til at feje den ellers vedtagne lokalplan af banen og centret måtte lukke.

Nu kan centret snart genåbne, men naboerne truer med at trække det i langdrag med nye klager.

Folkene bag Motorsport Center Fyn er frustrerede og føler sig spændt for et klagesystem under falske forudsætninger.

“Helt fra starten har vi oplevet uvilje fra flere naboer. Den skyldes givetvis frygt for støj. Det er vi selvfølgelig kede af, men vi mere end lever op til de krav, der er stillet, så det kan de ikke klage over. Vi oplever at de i stedet benytter alle andre klagemuligheder, bare for at gøre livet surt for os, og her er miljøreglerne en villig løftestang”, forklarer Steen Fredsøe Sørensen, der står for driften af Motorsport Center Fyn.

Et lille firben-lignende dyr, som er almindelig i hele landet undtagen i Vestjylland og Vendsyssel, hvor der kun findes få dyr. Mest almindelig er den i det sydøstlige Danmark.

Kilde: Miljøministeriet

© Wikipedia, Christian Fischer

Motorsport Center Fyn omfatter en asfaltbanen til gokart og mindre biler samt en motorcrossbane.

Naturforening klager ikke

Bag klagerne står en række naboer, heriblandt to landmænd med jorde, der støder op til motorsportscentret. I sig selv påberåber de sig ikke stor natur-interesse, men henviser i stedet til, at formalia i forbindelse med lokalplanen ikke er blevet overholdt.

Formalia gælder reglerne om naturbeskyttelse.

Danmarks Naturfredningsforening, der ellers ofte er talsmand på naturens vegne i den slags sager, er dog ikke part i denne sag. Foreningen har ingen indsigelser mod anlægget, som ligger tæt op af Fynske Motorvej klemt inde i en trekant mellem en jernbane og en skydebane.

Lokalplanen er Odense Kommunes ansvar, og her har kommunen ifølge naboerne benyttet sig af en fremgangsmåde, som ikke er i overensstemmelse med reglerne. Fremgangsmåden har været anvendt af kommunen i forbindelse med mange lokalplaner, uden at den er blevet anfægtet, men det blev den her, og Motorsport Center Fyn måtte stoppe sine aktiviteter.

Motorsport Center Fyn stod driftklar i begyndelsen af 2020, men har været lukket siden december samme år.

Vil klage uanset

Den oprindelige klage blev behandlet, en ny lokalplan blev udarbejdet og Motorsport Center Fyn måtte ændre en del i byggeriet af banen, og alt burde være på plads. Den endelige, reviderede lokalplan burde kunne vedtages af Odense byråd den 28 september. Men sker det, vil der komme en ny klage, siger en talsperson for en klagegruppen, der kalder sig Borgergruppen imod motorcrossbanen i Kærby Mose, som er en del af Birkende Borgerforening.

Hvilken klage, der bliver tale om, er uvist, men der er nok at tage af, for kommunen har lavet mange fejl, mener klagegruppen. Uanset hvad den formelle klage måtte gå ud på, lægger klagerne dog ikke skjul på, at det er støjen fra Motorsport Center Fyn, der er problemet.

“Det kan godt være, at de opfylder de støjgrænser, der er opstillet i lokalplanen, men støj kan måles på mange måder, og vi mener de måder, man benytter sig af, er forkerte. Kendsgerningen er, at da de begyndte at køre i 2020, så larmede det meget mere, end vi troede det ville, siger godsejer Erik Vind fra Sanderumgaard, der er med i gruppen af klagere.

Lokalerne i Motorsport Center Fyn står klar til brug.

Vil benytte alle klagemuligheder

Ikke desto mindre understreger han, at Borgergruppen imod motorcrossbanen i Kærby Mose ikke har et udestående med Motorsport Center Fyn, men alene med Odense Kommune, som han mener har behandlet sagen forkert på en række områder.

“Helt fra starten indsamlede vi 1.100 underskrifter mod Motorsport Center Fyn. Det blev godkendt alligevel, men vi vil benytte os af de muligheder, vi har som borgere, til at klage over det, vi kan”, siger godsejeren, som dog tilføjer:

“Hvis de kørte på el-motorcykler, ville det jo ikke være et problem”

Godsejeren eller andre fra klagegruppen har dog på intet tidspunkt har været i dialog med folkene bag motorsportscentret.

“Gjorde vi det, ville vi jo anerkende stedet. Det vil vi slet ikke. Det er kommunens problem, at de har placeret motorsportscentret et dårligt sted. Det er kommunen der skal skride ind, og vi blive ved med at klage, indtil domsmulighederne er udtømte”, siger Erik Vind. Han mener stedet bør henlægges som natur, selv om Danmarks Naturfredningsforeningen ikke ser stedet som interessant natur.

Føler sig forfulgt

Kan du forstå at Motorsport Center Fyn føler sig forfulgt, når i egentlig beklager støjen, men benytter mange andre klagevinkler, alene for at få centre lukket?

Vi forfølger ingen, og har intet imod motorcross. Vi adresserer kommune, som efter vores mening har optrådt ukorrekt.

Men det rammer jo motocross-folket?

Vi har ikke noget imod motorcross-folket og heller ikke noget mod motocrossbaner, men hvis den ikke opfylder kravene, skal den ikke ligge her.

Tilføjelse (29/9-22)

Nogle naboer, der bor tæt på banen, har gjort os opmærksom på, at de ikke har udtrykt utilfredshed med Motorsport Center Fyn, og de ikke er blandt de borger, der har forsøgt at bremse centret, også efter det er åbnet.

Efter denne artikel har nogle af reaktionerne gjort andre naboer utrygge. Bil Magasinet opfordrer til, at man holder sig til sagen og i øvrigt skriver med fornuft og respekt, når man kommenterer på artikler. 

Historien kort

Fyens Motorsport holdt i mange år til på Højbjergbanen vest for Odense. Kommunen ønskede at benytte området til andre formål, og banen blev lukket i 1995 med lovning om, at klubben kunne få adgang til et andet areal med henblik på etablere af en ny motorbane til motorcross og asfaltrace.

Arealet blev fundet på den anden side af Odense på den nuværende placering, og Odense Kommune og Fyens Motorsport indgik et mageskifte (de byttede matrikler). Arbejdet med en ny lokalplan for området begyndte i 2013. Efter fire år blev lokalplanen vedtaget i 2017, og byggeriet gik i gang. Centret stod klar til ibrugtagning i begyndelsen af 2020, men i december 2020 blev lokalplanen underkendt på grund af procedurefejl i forhold til beskyttelsen af Stor Vandsalamander.

I mellemtiden er der udarbejdet en ny lokalplan, som byrådet i Odense skal tage stilling til på et byrådsmøde den 28. september.

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...