© Bil Magasinet

Lige hvad vi manglede: De årlige afgifter stiger

... til gengæld stiger kørselsfradraget også (en lille smule)

3. januar 2012 af Steen Bachmann

Den årlige afgift til staten for at eje en personbil er steget med omkring fem procent fra 1. januar. Derfor vil der være nye tal på opkrævningen i e-boksen eller på girokortet.

Den laveste takst for benzindrevne biler - der kører mindst 20,0 km pr. liter - er sat op fra 520 til 560 kr. på årsbasis. En benzinbil i intervallet 12,5-13,2 km/l stiger fra 3.500 til 3.680 kr. årligt. For dieselbiler med et snit på 14,1-14,9 km/l er stigningen ligeledes 180 kr. Men da den såkaldte udligningsafgift for dieselbiler ikke hæves denne gang, er procentstigningen en smule mindre.

Vægtafgiften - der betales for ældre biler - hæves fra 2.980 til 3.760 kr. årligt for en benzinbil på 1.101-1.300 kg. Også i 2013 sættes taksterne op, dog procentvis lidt mindre end denne gang.

Skat: Ændring af satser for vægt- og ejerafgift i 2012 og 2013

Lidt mere i fradrag
De dårlige nyheder mildnes lidt af, at befordringsfradraget er steget fra årsskiftet.

Der er ikke fradrag for befordring for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde. Fra 24 til 120 kilometer pr. dag bliver fradraget 2,10 kroner pr. kilometer, og for kørsel fra 120 kilometer og mere bliver satsen halveret til 1,05 kroner pr. kilometer.

I 2011 er befordringsfradraget på 2,00 kroner og 1,00 kroner pr. kilometer. Satserne bliver beregnet på baggrund af variable omkostninger ved at køre bil, hvor udgifterne til benzin og andre driftsudgifter er steget.

I forhold til 2011 bliver satsen først halveret efter daglig kørsel på 120 kilometer. Det var tidligere 100 km. Reguleringen er sket som kompensation for faldende værdi af fradraget som følge af den tidligere vedtagne skattereform.

Man kan få fradrag for befordring, hvis man selv betaler for transport mellem sin arbejdsplads og bopæl eller som alternativ til skattefri befordringsgodtgørelse.

Skattefri befordringsgodtgørelse
Også den skattefri befordringsgodtgørelse stiger. I 2012 vil den skattefrie sats op til 20.000 kørte kilometer årligt være 3,80 kroner pr. kilometer. For kørsel ud over de 20.000 kilometer vil satsen være 2,10 kroner pr. kilometer. I 2011 var satserne 3,67 kroner og 2,00 kroner.

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter bliver 0,50 kroner pr. kilometer, hvilket er en stigning på én øre. Stigningen skyldes en regulering af satsen efter forbrugerprisindekset.

Befordringsgodtgørelse kan skattefrit gives af en arbejdsgiver til personer, som kører erhvervsmæssigt i egen bil, cykel mv., og hvor arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol med kørselsomfanget.

Kilde: Skat

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...