Forslaget fra de miljøøkonomiske vismænd går på at beskatte brugen af en bil i stedet for dens værdi. Det vil betyde, at dem, der kører længst og bidrager til trængsel i byer, vil skulle betale mest i afgifter.

© Søren Juul

Ny rapport: Sænk registreringsafgiften, og betal skat efter hvor meget og hvor du kører

De miljøøkonomiske vismænd foreslår roadpricing i stedet for de nuværende bilafgifter. Det vil betyde billigere biler på landet og dyrere biler i byen

9. december 2021 af Steen Bachmann

De danske bilister er forkert beskattet. Det mener de miljøøkonomiske vismænd, som i en ny rapport, Økonomi og Miljø 2021, foreslår, at den nuværende registreringsafgift afskaffes, og at der i stedet indføres GPS-baseret roadpricing – også kaldet kørselsafgifter.

Rapporten fastslår – som det er sket mange gange før i rapporter, kommisioner og undersøgelser – at der ikke er nogen sammenhæng mellem den belastning, privatbiler påfører samfundet i form af trængsel, ulykker, CO2-udslip, luftforurening og støj, og størrelsen på de afgifter, som private bilejere betaler i skat.

Ved at omlægge til kørselsafgifter vil man opnå en mere retfærdig fordeling af afgifterne, hvor dem, der kører længst og på tidspunkter og steder med meget trængsel, betaler mest i afgifter.

Billigere biler på landet

Som noget nyt i forhold til de nuværende bilafgifter vil kørselsafgifter give billigere biler på landet og dyrere biler i byen. 

* Bilister, der bor på landet, vil kunne købe og køre i en nyere og større bil end i dag. Det overstiger den øgede afgiftsbetaling, som omlægningen indebærer for disse bilister.

* Bilister, der bor i byerne, får omvendt et samlet velfærdstab. Det skyldes, at kørselsafgifterne i byerne bliver en del højere end de (primært registrerings-) afgifter, de sparer ved omlægningen. De høje afgifter i byerne skyldes et højt niveau af både trængsel, ulykker og luftforurening i udgangspunktet. Til gengæld oplever bilisterne i byen, at trængslen falder.

Beskatning af privatbilisme

  • Kapitlet viser, at den nuværende bilbeskatning ikke er målrettet de eksterne effekter, som bilkørsel genererer, herunder trængsel, ulykker, CO-udledning, luftforurening, støj og slitage af infrastrukturen.
  • Omlægning af den nuværende bilbeskatning til kørselsafgifter beregnes i kapitlet til, fuldt indfaset, at kunne give et årligt, samfundsøkonomisk overskud på ca. 20 mia. kr. i 2030.
  • Analyserne i kapitlet illustrerer også, at bilister uden for byerne og dem med de laveste indkomster vinder på reformen, mens bilister i byerne og med højere indkomster umiddelbart taber på reformen.
  • Særligt borgere i byerne vil opleve en velfærdsgevinst ved, at de eksterne omkostninger reduceres.

Kilde: De økonomiske Råd

Bil Magasinet mener, at det giver langt bedre mening at beskatte bilister efter, hvor og hvornår de bruger deres bil og ikke som i dag ud fra bilens pris.

En ældre benzindrevet BMW 5-serie. der udleder 200 g/km og kører 10.000 km om året, har et lavere årligt CO2-udslip end en ny, der kører 20.000 km om året – men den gamle flås i årlige ejerafgifter 

FDM hilser det velkommen, at De Økonomiske Råd (vismændene) også anbefaler roadpricing, ligesom Bilkommissionen tidligere har tydeliggjort, at det samfundsøkonomisk ikke er en god idé at beskatte bilerne ved køb.

FDM: Kørselafgifter vil kvæle salget af elbiler

Når FDM alligevel er forbeholden over for, at der indføres roadpricing nu, er det ud fra en bekymring om, at det risikerer at bremse den grønne omstilling af bilparken.

”Forslaget om kørselsafgifter er både godt og relevant, men timingen er desværre skæv. For blot et år siden sikrede en langsigtet og bred politisk aftale om bilafgifterne, at elbiler afgiftsmæssigt kan fremmes indtil 2030. I praksis betyder det, at elbiler under 500.000 kroner i dag ikke betaler registreringsafgift," siger adm. direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen.

"Derfor vil kørselsafgifter i vismændenes regnestykke ramme elbiler hårdt, da op mod 90 procent af afgiften skal kompensere for trængsel og trafikulykker, der er de samme for elbiler som for benzin- og dieselbiler. FDM mener derfor, at man bør vente til 2030 med at indføre kørselsafgifter. Til den tid vil elbiler være så udbredte og faldet så meget i pris, at der ikke længere vil være behov for støtte til dem,” siger Thomas Møller Thomsen.

Læs også: Chiptuning er nemt og billigt - men er det lovligt?

Ideen om at indføre roadpricing er langt fra ny. Tilbage i 2013 indgik det i Trængselskommissionens arbejde, hvor FDM var en del af arbejdsgruppen.

”Et avanceret GPS-baseret kørselsafgiftssystem er desværre ikke en hyldevare. Derfor vil vi i Danmark med fordel kunne starte et forsøg for at opnå erfaringer. Det skal også med, at det vil være meget dyrt at drive og kontrollere systemet. De penge kunne bruges bedre på veje, cykelstier og kollektiv trafik. Endelig skal det også huskes, at meget af trængslen, der er i og omkring de større byer, er selvskabt af politikere, som i en årrække har lavet trafiksaneringer, der har til formål at skabe netop trængsel og gøre det mindre attraktivt at bruge bilen i byen,” siger Thomas Møller Thomsen fra FDM.

Nummerpladeaflæsning er en mulighed

Siden 2013 er der kommet systemer til aflæsning og registrering af nummerplader ved indfaldsveje til større byer. De bruges blandt andet til at håndhæve regler for mijøzoner, og vil også kunne bruges til at registrere kørsel i byer og i myldretiden, hvor problemerne med trængsel er størst.

En anden mulighed er at lade bilisterne angive deres årlige kørsel på  selvangivelsen til Skat. Dette vil så kunne kontrolleres ved det lovpligtige bilsyn.

Læs mere:

Hovedbudskaber i Økonomi og Miljø 2021

Baggrundsnotat fra rapporten (åbner i nyt vindue som pdf)

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...