© Getty

Er elbiler virkelig mere brandfarlige?

En undersøgelse fra Beredskabsstyrelsen viser, at vi måske ikke behøver at gå rundt og frygte for et stigende antal bilbrande i takt med at antallet af opladelige biler stiger.

26. november 2021 af Emma Steensen

Undersøgelse af bilbrande

Beredskabsstyrelsen har i en større undersøgelse kortlagt antallet af bilbrande i opladelige biler, såsom elbiler og plugin-hybrider og sat de resultater op mod antallet af bilbrande i konventionelle biler. 

De konventionelle biler, som dækker over almindelige benzin- og dieselbiler, sidder stadig på 98% af alle indregistrerede biler i Danmark. Antallet af de opladelige biler, som sidder på de sidste 2%, har været markant stigende, særligt siden 2018. 

Grundet de store batterier i maven på de opladelige biler, er frygten for eksplosive bilbrande steget i takt med antallet af denne slags biler har indtaget vejene. 

Ikke flere brændende elbiler

Det lader dog til, at vi ikke har så meget at være bange for - nye tal fra Beredskabsstyrelsen viser nemlig, at el- og hybridbiler ikke bryder i brand oftere end konventionelle biler. Faktisk viser tallene, at for hver 10.000 opladelige biler var der kun 2,8 bilbrande i perioden fra 2018 til 2021, hvorimod der blev registreret 4,6 brande i samme antal konventionelle biler i samme periode. 

Det tyder altså på, at der ikke findes nogen større risiko for, at opladelige biler bryder i brand, end der findes for konventionelle biler. Men betyder det så, at vi bare kan tage den helt med ro og ikke behøver bekymre os om de opladelige biler overhovedet?

© Getty

Ressourcekrævende slukning

Selvom de ikke bryder i brand oftere end de konventionelle biler, så er der stadig en del problematikker forbundet med opladelige biler fra det øjeblik, de faktisk bryder i brand.

Slukningsarbejdet er nemlig både besværligt og meget ressourcekrævende i forhold til en brand i eksempelvis en benzinbil. Grunden til dette er blandt andet, at bilernes lithium-ion-batterier kan brænde uden udefrakommende ilt.

Hvis først ilden breder sig til batterierne, så bliver slukningsarbejdet betydeligt sværere og desuden er røgen formentlig meget giftigere end røg fra en brand i en almindelig bil.

Nøjagtig hvor giftig røgen er, kan endnu ikke siges med sikkerhed, men en igangværende undersøgelse arbejder på at kortlægge, hvor giftig den reelt set er. 

Flere risici

Når det så er gået galt og ilden har fået fat i en elbil, så handler det for brandfolkene om at begrænse spredningen af ilden til batterierne. Får ilden først fat her, er en af de enkleste løsninger, at nedsænke bilen i et medbragt vandkar, da det ellers vil kræve enorme mængder vand at kvæle ilden. 

Hvis ilden når at få for godt fat i batteriet og temperaturen bliver høj nok, kan det sætte gang i en proces som kaldes en selvforstærkende dekompositionsproces, og her kan der være fare for tryksprængninger. Derfor handler det for brandfolkene om at holde temperaturen på det brandende køretøj så langt nede som muligt. Det er også vigtigt i forhold til risikoen for genantændelse af batteriet, hvis slukningsarbejdet stoppes for tidligt. 

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...