Tankning af bil

Man kan godt vænne sig til, at prisen er højere på diesel end på benzin.

© Søren Juul

Dieselpriserne kan stikke HELT af

Det har indtil nu været en vanligt syn, at prisen på diesel var lavere end prisen på benzin, når man trillede ind på en af landets tankstationer. De globale omvæltninger har dog ændret dette faktum, og ifølge eksperter kan dieselpriserne stikke yderligere af.

25. august 2022 af Emil Winter

Diesel overhaler benzin

I skrivende stund er prisen på én liter diesel dyrere end prisen på én liter blyfri 95 benzin, og det er særdeles atypisk at se prisen være højere på diesel end benzin på danske tankstationer. Nærmere bestemt koster én liter diesel 40 øre mere end én liter benzin, og faktisk er det kun hændt to gange før i de seneste 20 år, at vi i Danmark har skulle betale mere for diesel end benzin.

Men selvom de to priskurver før har krydset klinger, er der ikke nødvendigvis udsigt til, at priserne vender tilbage til det normale forhold. Tværtimod kan man i den kommende tid forvente, at dieselpriserne stikker helt af og lader benzinpriserne i stikken - og dette ville være intet mindre end historisk i Danmark. 

Under finanskrisen overhalede prisen på diesel prisen på benzin - dengang kostede én liter diesel dog aldrig mere end 20 øre mere end én liter benzin. Det  skete desuden i marts i år. Tilbage i marts varede det til gengæld ikke mere end en håndfuld dage, før end benzinpriserne igen var dyrest ved de danske tankstandere. 

Danmark er ellers et af de få lande i verden, hvor benzin typisk er dyrere. For når raffinaderierne har behandlet råolie, er diesel i grunden det dyreste produkt, men hidtil har benzin været dyrere grundet de danske afgifter. 

Gas... det pokkers gas!

Selvom priserne på alverdens varer stiger hastigt grundet usikkerhed i verden, skal svaret på dieselprisernes himmelflugt imidlertid findes andetsteds. Ifølge Circle K’s brændstofsdirektør, Peter Rasmussen, ligger årsagen i de gasproblemer, krigen i Ukraine har medført samt en øget frygt for, at naturgas bliver en mangelvare.

Netop denne udbredte frygt for, at naturgas snarligt bliver en mangelvare, har skubbet virksomheder til at søge alternativer til de områder, hvor de førhen har benyttet gas. 

Dertil hører det, at efterspørgslen på alternativer til gas i kølvandet på krigen i Ukraine er eksploderet i privaten. Eksempelvis undersøger folk alternativer til gasfyr, og det har især ledt efterspørgslen over på dieselgeneratorer, der - de stigende dieselpriser til trods - fortsat er markant billigere end et ordinært gasfyr.

Dieselens andre funktioner end som brændstof i en bil er altså blevet særdeles kærkomne i det private, og derfor er efterspørgslen på diesel mangedoblet. Netop denne forøgede efterspørgsel har producenterne af diesel ikke formået af kunne hamle op med, og det er dét, der har medført de enorme prisstigninger, forklarer Ole Sloth Hansen, der er råvareanalytiker i Saxo Bank, til TV2.dk

Tankstander Circle K

Pumpeprisen på Circle K på Østerbro viser en forskel på 60 øre mellem diesel- og benzinpriserne.

© Emil Winter

Naboerne kan sende prisen i vejret

En anden væsentlig faktor er, at vores tyske naboer syd for grænsen benytter kolossale mængder af russisk gas - hvilket ikke er blevet mindre problematisk siden krigens udbrud i Ukraine tidligere i år. Umiddelbart lyder det ikke som noget, der påvirker de danske dieselpriser, men hvis tyskerne skulle vedtage et landsdækkende skift fra russisk gas til fyringsolie, så kan vi for alvor se frem til en eksponentiel stigning på priserne for diesel i Danmark.

"Vi kan komme til at se nogle dieselpriser, der stikker fuldstændig af, hvis det sker. For mig at se er den nuværende situation egentlig bare de indledende knæbøjninger," siger Peter Rasmussen til TV2.dk.

Mellemmanden skovler penge ind 

Priserne for at få behandlet én tønde olie hos et raffinaderi er også forhøjet meget. Et raffinaderi er en slags mellemmand, der behandler råolie og omdanner det til eksempelvis diesel.

I dag tager et raffinaderi 53,48 amerikanske dollars for at behandle én tønde olie. Til sammenligning kostede selvsamme proces d. 26 august 2016 9,07 amerikanske dollars. Det fremgår af beregninger fra Bloomberg.

"Prisen på diesel og benzin afhænger dels af prisen på råolie, der bliver til brændstoffet. Men det koster også noget at sende det forbi et raffinaderi. Normalt er det kedeligt, for deres bid eller margin har historisk været ret konstant, men den er steget voldsomt de seneste måneder," siger Ole Sloth Hansen til TV2.dk.

Læs også: Har du helt styr på AdBlue til dieselbilen?

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...