© Rasmus Degnbol

Dansk GPS-forsøg skal få trafikken til at glide nemmere

Smart styring af trafiklys og trafikafvikling ved hjælp af data fra bilernes GPS-systemer skal få trafikken til at glide nemmere i Hovedstaden

1. maj 2019 af Bil Magasinet


Trafiklysene i Hovedstadsområdet er ufatteligt dårligt organiseret. Kører du på Roskildevej, der går fra Valby og stik vest, er der garanti for rødt lys i hvert eneste lyskryds uanset om du kører 40, 50 eller 60 km/t.

Det skaber unødigt udslip af emissioner og CO2, og støj og uro i trafikken, men hverken Københavns Kommune eller de nærliggende kommuner som Hvidovre og Rødovre rører en finger for at lave en grøn bølge, som man kender det i for eksempel tyske byer.

Det vil et nyt projekt forsøge at gøre noget ved. ”Den Regionale Datahub” vil de kommende teste, om GPS-data fra biler kan få trafikken til at glide lettere, uden at kommunerne behøver at investere i dyrt og vedligeholdelseskrævende udstyr til at registrere trafikken. 

Færre køer og reduceret spildtid

Formålet er at skabe mindre kø og samtidig reducere spildtid og CO2-udledning – og viser testen positive resultater, kan det komme til at revolutionere måden, hvorpå vi regulerer trafikken.

© Rasmus Degnbol


Det er den hollandske virksomhed Technolution, som har udviklet den nye løsning til trafikstyring. Technolution står også bag det meget anvendte trafikstyringssystem ”Mobimaestro”, som blandt andet har været anvendt i Københavns Kommune siden 2016. 

Men hvor de eksisterende systemer til trafikstyring typisk er baseret på lokale målinger fra trafiktællere i det enkelte kryds (som f.eks. spoler i vejen eller radar- og videodetektorer), så adskiller den nye løsning sig ved måske at kunne gøre det fysiske udstyr helt overflødigt.

Anvender GPS-data fra biler

”Systemet, som skal testes på Vallensbæk Torvevej, er helt unikt, fordi det slet ikke anvender fysiske målere. I stedet anvendes udelukkende GPS-data fra biler. Bliver testen en succes, kan det potentielt spare kommunerne for store udgifter til anskaffelse og efterfølgende vedligehold af trafiktællere og lignende udstyr - og dermed være med til at gøre intelligent trafikstyring lettere tilgængeligt for de mindre omegnskommuner”, fortæller Lise Søderberg, Seniorprojektleder på Den Regionale Datahub.

"Med gps-data, får vi kun data fra de biler, som understøtter det. Derfor vil man ikke kunne bruge det til nøjagtig trafiktælling. Men man vil få nok information til at kunne styre trafikken på en intelligent og hensigtsmæssig måde”, vurderer Dennis Bjørn-Pedersen, seniorkonsulent i Technolution, som har udviklet den nye prototype, der skal testes på Vallensbæk Torvevej.

”Samtidig får man et system, som er lettere at skalere, for man skal blot investere i mere data og ikke i omkostningstungt hardware, hvis man vil udvide det over flere strækninger eller på tværs af kommuner”, fortæller Dennis Bjørn-Pedersen.

Målet er et bedre flow i trafikken

I Vallensbæk Kommune, som lægger strækning til forsøget, ser man også spændende muligheder i et system som potentielt set kan afvikle trafikken, uden der skal investeres i dyrt udstyr ude i byrummet:

”Jeg er glad for at Vallensbæk Kommune i samarbejde med Gate 21 udnytter den nyeste teknologi til at skabe bedre flow i trafikken, så det kan gøre en positiv forskel i vores borgeres hverdag”, lyder det fra Henrik Rasmussen (C), Borgmester i Vallensbæk Kommune.

Den Regionale Datahub

Projektet drives af Gate 21, en non-profit partnerorganisation for regioner og kommuner om grøn omstilling og vækst. 

Projektet kører til udgangen af 2019 og skal give konkrete bud på, hvordan man kan anvende data til at skabe bedre og bæredygtige byer og samfund. 

Undervejs vil der blive udviklet og testet mellem 10 og 12 prototyper inden for blandt andet mobilitet, klimasikring og driftsoptimering. 

Projektet er finansieret af kommunerne langs den kommende letbane samt Region Hovedstaden.

Læs mere på Den Regionale Datahub 

Lige nu læser andre

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...