BMW X2 2018 kørende
© Bil Magasinet

CO2-udslippet i Danmark stiger – men ikke fra biler

Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2018 viser, at Danmarks samlede CO2-udledning steg en smule i 2018 – men ikke fra biler og transport, hvor den faldt

1. maj 2019 af Mikkel Thomsager


Selv om et faldende salg af dieselbiler har medvirket til en større udledning af CO2 på europæisk plan, så slog tendensen ikke igennem i Danmark i 2018.

Drivkraft Danmark, der er branche- og arbejdsgiverorganisation for selskaber, der leverer energi til Danmark, har analyseret på Energistyrelsens seneste tal for CO2-udledningen i 2018. Heraf fremgår det, at Danmarks CO2-udledning fra transport er faldet.

Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2018 viser, at Danmarks samlede CO2-udledning steg i 2018 med 0,3 %. Hvis der korrigeres for udenrigshandel med el, så steg den med hele 1,3 % i forhold til 2017, der var karakteriseret ved en meget stor vindenergiproduktion.

Ifølge Drivkraft Danmark er det ikke overraskende set i lyset af den varme sommer i 2018, som medførte mange vindstille perioder og dermed lavere vindenergiproduktion i forhold til 2017.

Mindre CO2 pr. km

Generelt kan vi dog forvente en faldende CO2-udledning i takt med den planlagte udbygning med vindenergi frem mod 2030.

Til gengæld pointerer Drivkraft Danmark, at Energistyrelsens statistik viser, at CO2-udledningen fra transport i Danmark faldt i 2018. Efter en svag stigning i de sidste par år, så faldt forbruget af benzin og dieseli 2018 – og dermed også CO2-udledningen – med cirka 0,5 %.

Ifølge Drivkraft Danmark skal dette holdes op mod, at vi fortsat kører mere.

Samlet steg antal kørte kilometer på de danske veje med mere end én procent i 2018 i forhold til 2017. Vi udleder altså stadig mindre CO2 per kørt kilometer på de danske veje. 

Siden 2007 er CO2-udledningen faldet med 20 % per kørt kilometer, og totalt er CO2-udledningen fra transport faldet med 15 svarende til næsten to millioner ton.

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...