Biljournalisten - undervisningsmateriale til grundskolens danskundervisning

Eleverne lærer om forskellene mellem anmeldelse og reklame, tester biler og producerer anmeldelser, som vi publicerer online. Læs alt om forløbet her.

3. september 2019 af Victor David Kraft

Scenariet: Eleverne er journalister, der producerer anmeldelser.

Forløbets scenariebaseret:: Udskolingseleverne skal som biljournalister producere bilanmeldelser i enten artikel- eller videoformat. Vi tilbyder at publicere elevernes produktioner online på www.bilmagasinet.dk. 

Forløbet strækker sig over 8 lektioner á 45 min og købes her pr. 15. september. Prisen er 700 kr. 

Har du lyst til at gennemføre forløbet på redaktionen og teste redaktionens testbiler? Eller få besøg af en motorjournalist? Så kontakt motorfilosof Victor David Kraft på
[email protected]   

'Men børn må jo ikke køre bil?'

Det er korrekt. Men bilanmeldelser handler om mange andre ting, end hvordan en bil kører. En bilanmeldelse handler grundlæggende om æstetik, da biler - ligesom kunstværker - melder sig i vores sansning. Biler har materialitet, og eleverne skal lære at sætte ord på, hvordan biler ser ud, føles og lugter, og eleverne skal også tage stilling til, hvor anvendelig og miljøvenlige forskellige biler er.

Anmeldelser er populære blandt unge

Anmeldelsen tilhører opinions-genren, og den har opnået enorm udbredelse, hvilket to perspektiver kan være med til at forklare. For det første er anmeldelsens genstandsfelt ikke kun kunstens genstande som f.eks film, bøger og malerier. Anmeldelsen behandler også forbrugsvarer som f.eks mad, make up, elektronik - og ja - biler. Derfor har anmeldelsen relevans for det 21. århundredes forbruger, der er optaget af ting og "det rigtige køb". En anden forklaring kan findes i anmeldelsens "væsen", der passer godt ind i de tidstypiske medieformater. 

Elever skal lære at skelne mellem anmeldelse og reklame

Anmeldelsens popularitet er ikke gået virksomhedernes næse forbi. Derfor udfordres grænserne mellem anmeldelse og reklame. Virksomheder og organisationer benytter sig i stigende grad af "YouTubere" og "influenter", der har mange følgere og dermed et stort publikum. Disse influenter betales nogle gange for at influere - altså påvirke - deres følgere retning af at købe og/eller gøre noget bestemt. Det er der intet ulovligt i, men det stiller krav til modtagerens analytiske evner, da reklamer låner virkemidler fra andre genrer.
Lovgivningen er klar på området: Hvis en influent reklamerer for et produkt og/eller sponseres af en virksomhed, skal det fremgå tydeligt for modtageren. Lovgivning alene gør det dog ikke, og derfor lægger dette forløb op til, at eleverne opdager og formulerer forskellene mellem anmeldelse og reklame.

Journalistik er danskfagligheder i praksis

Journalistikken er et godt eksempel på en praksisform, der bygger på de fagligheder, danskundervisning ønsker at fremme. En journalist skal kunne udtrykke sig forståeligt, klart og multimodalt, og vedkommende skal desuden kunne gøre det i sociale kontekster. Eleverne skal i dette forløb lære danskfaglighederne ved at praktisere dem som journalister, der indtræder i et autentisk scenarie.

Biljournalistik kræver teknologiforståelse og materialekendskab

Digitaliseringen er for alvor rykket ind i de moderne biler, og det har konsekvenser for både den enkelte chauffør og de medkørende passagerer, men det har også konsekvenser for bilismen generelt og vores måder at transportere os på. For hvem har ansvaret, når bilerne bliver mere og mere selvkørende? Og hvilken plads skal bilerne have i vores samfund? I forløbet skal eleverne anspores til at overveje disse spørgsmål.

Godt nok fylder det digitale mere og mere, men biler fascinerer - og har til alle tider gjort det - ved deres materialitet. Ligesom bygningsværker er biler et rum, vi befinder os i. Biler er former og materialer, dufte og lyde, der har til formål at indgyde en særlig atmosfære omkring os. I anmeldelsen af biler skal eleverne tage stilling til, hvordan bilernes materialet påvirker dem. 

Måske er du interesseret i...

Vil du have de seneste bilnyheder?

Du får det eksklusive særtillæg, 9 Spændende Bilsamlinger, til download, efter du har tilmeldt dig nyhedsbrevet. Bemærk dog, at der godt kan gå op til to timer.