Biljournalisten - Elever anmelder biler i undervisningen

Eleverne lærer om forskellene mellem anmeldelse og reklame, tester biler og producerer anmeldelser, som vi publicerer online. Læs alt om forløbet her.

3. september 2019 af Victor David Kraft

Skoleelever er journalister, der producerer bilanmeldelser til Bil Magasinets website

"Biljournalisten" er navnet på vores nydudviklede undervisningsforløb til danskundervisning i udskolingen. Scenariet er følgende: Eleverne skal som biljournalister producere bilanmeldelser i enten artikel- eller videoformat, og vi tilbyder at publicere elevernes produktioner online på vores eget site. 


'Men børn må jo ikke køre bil?'

Helt korrekt - børn må ikke køre bil. Derfor lægger undervisningsforløbet heller ikke op til, at eleverne skal ud og køre i bil. Undervisningsforløbet kræver blot, at der forud for afviklingen er indgået en testaftale med én eller flere bilejere fra lokalområdet. Det kan være forældre til eleverne, det kan være en bilforhandler eller en helt tredje aktør. Det eneste krav er, at eleverne kan sidde i og fotografere testbilerne. 

Se elevernes anmeldelser 

Vi tilbyder at publicere elevernes anmeldelser, når forløbet er gennemført. Det gør vi, så alle interesserede har mulighed for at se, hvad der sker, når elever skal prøve kræfter med biljournalistik. Det giver samtidig elevernes produktioner autenticitet. Se alle elevanmeldelser her.

Her kan du købe Biljournalisten

Biljournalisten er et digitalt læremiddel, og det kan derfor kan købes via Teachable. Med forløbet følger både lærervejledning og elevmateriale, og ved køb sender vi gerne nogle eksemplarer af Bil Magasinet, der kan tjene til inspiration. Forløbet strækker sig over 9-10 lektioner á 45 min., og prisen er 700 kr. 

Vil inviterer samtidig skoleklasser til test af vores biler på redaktionen med henblik på at producere elevanmeldelser, ligesom der også er mulighed for at få besøg af en biljournalist ude på skoler. Begge dele mod en merpris. 

Interesseret? Kontakt motorfilosof Victor David Kraft på [email protected] 

Eleverne bruger forløbets testguide, når de forholder sig til forbrug, materialer og stemninger i kabinen 

Bilanmeldelser handler om æstetik

Biler har - ligesom arkitektur - en materialitet, der udgyder særlige atmosfærer. 'Æstetik' betyder at sanse, og det er i aller højeste grad elevernes sanseapparater, der stilles krav til, når de skal teste biler. Eleverne skal ikke blot analysere og sætte ord på testbilernes ydre, de skal også beskrive bilernes interiør, materialernes beskaffenhed og de stemninger, der er i kabinen. I en digital verden er biler noget vi kan tage og føle på. 

Journalistik er danskfagligheder i praksis

Journalistikken er et godt eksempel på en praksisform, der bygger på de fagligheder, danskundervisning ønsker at fremme. En journalist skal kunne udtrykke sig forståeligt, klart og multimodalt, og vedkommende skal desuden kunne gøre det i sociale kontekster. Eleverne skal i dette forløb lære danskfaglighederne ved at praktisere dem som journalister, der indtræder i et autentisk scenarie.


Anmeldelser er populære blandt unge

Anmeldelsen tilhører opinions-genren, og den har opnået enorm udbredelse, hvilket to perspektiver kan være med til at forklare. For det første er anmeldelsens genstandsfelt ikke kun kunstens genstande som f.eks film, bøger og malerier. Anmeldelsen behandler også forbrugsvarer som f.eks mad, make up, elektronik - og ja - biler. Derfor har anmeldelsen relevans for det 21. århundredes forbruger, der er optaget af ting og "det rigtige køb". En anden forklaring kan findes i anmeldelsens "væsen", der passer godt ind i de tidstypiske medieformater. 

Bilanmeldelser bliver genstand for analyse i forløbet, når eleverne skal identificere rubrikker, definere adjektiver og reflektere over forholdet mellem følelser og fornuft

Biljournalistik kræver teknologiforståelse og materialekendskab

Digitaliseringen er for alvor rykket ind i de moderne biler, og det har konsekvenser for både den enkelte chauffør og de medkørende passagerer, men det har også konsekvenser for bilismen generelt og vores måder at transportere os på. For hvem har ansvaret, når bilerne bliver mere og mere selvkørende? Og hvilken plads skal bilerne have i vores samfund? I forløbet skal eleverne anspores til at overveje disse spørgsmål.

Godt nok fylder det digitale mere og mere, men biler fascinerer - og har til alle tider gjort det - ved deres materialitet. Ligesom bygningsværker er biler et rum, vi befinder os i. Biler er former og materialer, dufte og lyde, der har til formål at indgyde en særlig atmosfære omkring os. I anmeldelsen af biler skal eleverne tage stilling til, hvordan bilernes materialet påvirker dem. 

Eleverne skal lære at skelne mellem anmeldelse og reklame

Anmeldelsen er en populær genre, der ikke er gået virksomhedernes næse forbi. Derfor udfordres grænserne mellem anmeldelse og reklame. Virksomheder og organisationer benytter sig i stigende grad af "YouTubere" og "influenter", der har mange følgere og dermed et stort publikum. Disse influenter betales nogle gange for at influere - altså påvirke - deres følgere retning af at købe og/eller gøre noget bestemt. Det er der intet ulovligt i, men det stiller krav til modtagerens analytiske evner, da reklamer låner virkemidler fra andre genrer.

Lovgivningen er klar på området: Hvis en influent reklamerer for et produkt og/eller sponseres af en virksomhed, skal det fremgå tydeligt for modtageren. Lovgivning alene gør det dog ikke, og derfor lægger dette forløb op til, at eleverne opdager og formulerer forskellene mellem anmeldelse og reklame.

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...