Myldretid på motorvejene uden om København
Myldretid på motorvejene uden om København © Dansk Industri

4 hurtige spørgsmål til Vejdirektoratet: Hvad sker der med myldretidstrafikken i København??

Trafikvæksten fortsætter over hele landet - men mest markant på de store indfaldsveje til København. Vi får en trafikekspert til at forklare, hvad der foregår

4. december 2018 af Steen Bachmann


Trafikken på motorvejene stiger stadig – og den kraftigste vækst oplever man i denne tid på vejene omkring København. Det viser Vejdirektoratets målinger af trafikken i første del af 2018.

Udvalgte målinger på fire af de største indfaldsveje til København – nemlig Amagermotorvejen, Køge Bugt Motorvejen, Motorring 3 og Helsingørmotorvejen – viser vækstrater i størrelsesorden 3,8 % til 4,7 % i årets første otte måneder. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet for væksten på alle motorveje på 3,1 %. 


Årsagen til den større motorvejstrafik skal blandt andet findes i den generelle trafikvækst, men også som følge af en række motorvejsudvidelser, der får bilisterne til at ændre kørevaner. Når der sker udvidelser af motorvejsnettet, sker der stort set altid en aflastning af de mindre veje.  

Motorveje har nået kritisk belastning

Hvad betyder en stigning i trafikken på fire procent?

"Vi har set stigninger af denne størrelse i en årrække. Det sker samtidig med flere år med rekordsalg af nye biler og en generel bedre økonomi i samfundet. På de veje, hvor der stadig er plads til mere trafik, er det ikke et problem. Omvendt på de vejstrækninger og motorveje der i forvejen er "udsolgt" i myldretiderne. Typisk omkring de store byområder. Her ser vi hyppigere og længerevarende kødannelser. Myldretiden bliver længere og flere bilister taber mere tid i kødannelser," siger Niels Tørsløv, trafikdirektør i Vejdirektoratet, til Bil Magasinet.

Hvordan ser prognoserne ud?

"Det er svært at spå om. Intet tyder lige nu på, at udviklingen aftager. Vejdirektoratets beregninger af estimerede belastningsgrader på statsvejnettet i 2030 viser, at navnlig motorvejsnettet omkring hovedstaden, på Fyn og i Østjylland får flere strækninger med kritisk belastning."


Selv små ulykker får alt til at stå stille. Hvilke tiltag planlægger Vejdirektoratet for at få trafikken til at glide bedre i myldretiden?

"Jeg kan bekræfte, at øgede trafikmængder også fører til flere hændelser, der bremser trafikafviklingen. Vi arbejder løbende sammen med Politiet om kampagner og adfærdspåvirkning, der kan give en mere sikker og glidende trafikafvikling. Henover Fyn har vi lige nu et særligt forsøg i gang, der skal give hurtigere oprydning efter trafikulykkerne. Det er for at reducere tidstab i tilknytning til motorvejsspærringer ved trafikulykker."

Stræk myldretiden over flere timer

Hvad ville det betyde for trafikpresset, hvis man kunne fordele spidsbelastningen over flere timer?

"Det ville hjælpe på kødannelser, hvis trafikken kunne spredes bedre over døgnets timer. Men det er svært. Vi har med myldretidskampagner i de seneste to år forsøgt at få trafikanter til at overveje om de kunne køre lidt tidligere eller senere afsted og spare noget køtid. Vi vil fortsætte denne indsats løbende. Men faktisk er det blevet nemmere at komme ud af København i myldretiden. Rejsetiden mellem Avedøre og Køge er ca. halveret mandag til torsdag efter vi gik fra seks til otte spor."

Hvad siger tallene?

De seneste mange års udvidelser af motorveje har samlet set bidraget til en markant forøgelse af kapaciteten på vejnettet, men Vejdirektoratets trafikprognoser viser, at trængslen på de hjemlige motorveje vil fortsætte med at stige i de kommende år. 

Hvis man kigger frem mod 2030, så vil blandt andet veje som E45 Østjyske Motorvej og E20 Fynske Motorvej samt flere af de store motorveje i Hovedstadsområdet have det, der kaldes en kritisk belastningsgrad.  

Giv Bil Magasinet i julegave

Giv Bil Magasinet i julegave til en du holder af. Vi har gjort det nemt og hurtigt at give gode julegaver. På Magasinetgaver.dk kan du nemlig nemt og hurtigt få julegaven i hus. Du bestemmer selv, om det skak være 5, 8 eller 12 måneders abonnement på Bil Magasinet. Læs mere om julegaven her

Tilmeld dig Bil Magasinets nyhedsbrev

Måske er du interesseret i...