Elbilen Chevrolet Volt er planlagt til at gå i produktion sidst i 2010
Elbilen Chevrolet Volt er planlagt til at gå i produktion sidst i 2010 © bilmagasinet.dk

Forældede modeller er en myte

GM: Finanskrisen bringer os i knæ - ikke et umoderne modelprogram

17. december 2008 af Steen Bachmann

General Motors i Danmark kommenterer nu den alvorlige situation, koncernen står i. Informationschef Erik Morsing tilbageviser den generelle påstand om, at GM ikke har de rigtige produkter, ikke er innovative, ikke tænker på miljøet og ikke produktudvikler. Og at amerikanerne derfor ikke længere køber GM's biler:

Det er en urimelig påstand i betragtning af, at GM solgte mere end 9 mio. biler i 2007, at Chevrolet Malibu er valgt til Årets Bil i USA 2008, at Chevrolet Tahoe Hybrid blev Årets Grønne bil i USA 2008, at GM har flere biler end nogen anden producent på det amerikanske marked, der kan køre over 30 miles på en gallon benzin (12,8 km/l) og at GM har over 3 millioner biler på gaden i USA, der kan køre på CO2-reducerende E85-brændstof – flere end nogen anden producent.

For et par år siden satte vi gang i udviklingen af en helt ny biltype: Chevrolet Volt, der kører 60 kilometer på elektricitet alene. Skal man køre længere, træder en lille forbrændingsmotor til og øger rækkevidden, så man ikke strander med flade batterier langt fra hjemmet. Volt kommer på gaden i 2010, hvis GM klarer sig gennem den aktuelle likviditetskrise. En Opel-version vil kunne nå Europa i 2011.

Lige så effektive som europæerne

Den amerikanske bilindustri skulle efter en del af medieomtalen at dømme også være ineffektiv. Men GM er godt med, når det handler om at reducere antallet af timer, der medgår til at bygge en bil. De bedste GM fabrikker i USA ligger på linje med de bedste i Europa og Japan. Det illustreres også i et eller andet omfang af, at GM i 1990 havde knap 800.000 ansatte. Det tal er i dag reduceret til 255.000 og kommer sikkert længere ned. Sidste år solgte GM lige knap 9,4 mio. biler. Det næststørste antal biler i selskabets 100-årige historie med færre medarbejdere end nogensinde. Det gør man kun ved at være effektiv.

Under 5 pct. hybridbileri 2008

På denne side af Atlanterhavet er opfattelsen, at amerikanerne flygter fra store amerikanske biler over i små biler fra Japan og Europa. Det er dog i høj grad en sandhed med modifikationer. Nok rykker mange amerikanerne en klasse ned – i det omfang de køber biler, men selv i dette kriseår er der solgt fire til seks gange så mange pickupper og SUV'er som små biler.
Alene af de to mest populære pickupper fra GM er der i 2008 solgt flere enheder end det samlede antal småbiler på tværs af alle mærker.

Hybridbiler har heller ikke hidtil været den store forretning for bilfabrikkerne. Ud af et normalt bilsalg i USA på omkring 15-17 mio. biler om året har det samlede salg af hybridbiler ligget på et par hundrede tusinde om året. Selv i år med forårets og sommerens ekstreme oliepriser kommer salget af hybridbiler i USA ikke over 400.000 stk.

Derfor går det galt

Men hvad er det så, der er gået galt, når man nu er nødt til at bede den amerikanske regering om lån? Det største problem er de enorme forpligtelser, der ligger på de tre amerikanske bilfabrikker i form af sygeforsikringer og pensioner. GM alene betaler flere hundrede tusinde tidligere GM medarbejderes pension og sygeforsikringer. Det er en forpligtelse, der er oparbejdet gennem årtier, og som kulminerer i disse år.

En lignende forpligtelse eksisterer stort set ikke på de "nye" tyske og japanske fabrikker i den sydlige del af USA, blandt andet fordi antallet af pensionerede arbejdere her kun udgør få tusinde. Gennem de seneste 15 år har GM betalt mere end 100 mia. dollar til pensioner og sygeforsikringer for amerikanske bilarbejdere.

GM's ledelse har for flere år siden taget fat på at tilpasse sig dette problem, men det tager tid at se resultatet af beslutninger, man træffer i bilindustrien. GM var på rette vej, indtil finanskrisen med et fald i bilsalget på 40 pct. de seneste måneder rystede hele bilindustrien i en grad som aldrig tidligere – og det gælder også den japanske og den tyske.

Statslån er ikke gaver

At undlade at hjælpe den amerikanske bilindustri i denne helt ekstraordinære situation vil påføre det amerikanske samfund enorme forpligtelser i form af pensions- og helbredsudgifter. Ikke mindst med tanke på, at der er tale om lån, der jo skal tilbagebetales. Der er altså ikke tale om gaver eller overtagelse af nogle af de sociale forpligtelser, GM har.

Uden disse lånegarantier er der en stor risiko for, at USA vil miste en række bilfabrikker, der hører til blandt de mest innovative i bilindustrien. Og samlet set kan risikoen ved at give GM, Ford og Chrysler en lånegaranti på ingen måde måle sig med den regning, det amerikanske samfund påføres, hvis en eller flere af de tre amerikanske bilfabrikker går konkurs.

At beskylde ledelserne i de tre amerikanske bilfabrikker for udelukkende selv at være ansvarlige for den nuværende krise, de er i, svarer til at pålægge borgmesteren ansvaret for, at hans by rammes af et jordskælv.

Efter enhver målestok vil det være vanvittigt ikke at give de tre Detroit fabrikker de nødvendige lånegarantier, så de kan komme gennem den ekstraordinære krise, hvor bilsalget i USA svarer til salget lige efter 2. verdenskrig, når man tager højde for befolkningstallet.

Måske er du interesseret i...